Hình bìa

Tiêu Sái Tiểu Đạo Sĩ

Tác giả Phong Công Tử
Thể loại Huyền Bí Hiện Đại
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,355,119
Chương dịch 99%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
16 thích
4211 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Mỹ nữ , không nên như vậy , ta cảm tình rất chuyên nhất . Manh quỷ , đừng có đùa lưu manh , có tin hay không thu phục ngươi . Nữ cương thi mau thả ta ra , ta là tiểu đạo sĩ ~~ Quỷ quái rất ô , cương thi chơi khóc , Ở trong Âm Dương ta như thường phong lưu . Quyền tiền không muốn , muội tử không tán,Trong hồng trần ta vẫn như cũ Tiêu Dao

Tương Tự Truyện Tiêu Sái Tiểu Đạo Sĩ