Hình bìa

Tiểu Ngạ Quỷ Bên Cầu Nại Hà (Cõi Luân Hồi)

Tác giả Trần Long
Thể loại Đoản Văn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 13,655
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
14 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ai cũng nói hễ chết là không còn vương vấn

Bao nhiêu chuyện đời vẫn kể đấy thôi

Không mất không hết. Không tử không sinh....

Tương Tự Truyện Tiểu Ngạ Quỷ Bên Cầu Nại Hà (Cõi Luân Hồi)