Hình bìa

Tiểu đệ

Tác giả Dd
Thể loại Đam Mỹ Sủng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 42,982
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
Cảm Xúc Người Đọc
1
10 thích
912 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Hắc bang, cường nhược, phúc hắc công× đơn thuần thụ

Tương Tự Truyện Tiểu đệ