Hình bìa

Tiểu Bạch Thần Đích Đồng Thoại

Tác giả Lợi Xỉ Tiểu Bạch Thần
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 846
Convert 100%
Cập nhật
A
Giới Thiệu Truyện

Ngôn ngữ thực sự là một loại vật kỳ quái, có lúc quả thực thành một loại bùa chú, chỉ cần nhẹ nhàng phun ra, liền có thể nâng lên một cái chôn vùi Thiên Địa, mở ra một đạo sinh mệnh miệng cống

Tương Tự Truyện Tiểu Bạch Thần Đích Đồng Thoại