Hình bìa

Tiệt Giáo Tiên

Tác giả Chân Na Đát Hương Cao
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,113,346
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
320 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Nhìn cho kĩ, là Trần Cửu Công chứ không phải Đặng Cửu Công.

Hả? Ngươi không biết Trần Cửu Công là ai?

Chính là diễn viên quần chúng bên trong diễn viên quần chúng trong (Phong Thần diễn nghĩa), ra trận độ dài khoảng "250 chữ" Triệu Công Minh môn hạ đệ tử - Trần Cửu Công.

*Chân Na Đát Hương Cao: dầu thơm cam tùng nguyên chất <( ̄︶ ̄)>

Tương Tự Truyện Tiệt Giáo Tiên