Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tiên Vực Khoa Kỹ Bá Chủ

Truyện có 1833 chương.
1
Tiên Vực
2
Ti Tiện Nghiệp?
3
Nhận Thầu
4
Sặc Sỡ Loá Mắt
5
Lợi Nhuận Lật Ra
6
Tiếp Chưởng Xưởng
7
Động Cơ, Cỗ Máy
8
Hồ Bằng Cẩu Hữu
9
Mưu Sĩ Tự Tiến Cử
10
Thiên Hạ Xu Thế
11
Mưu Sĩ
12
Cơ Hội
13
Đi Nhậm Chức
14
Lập Uy
15
Vua Và Dân Chấn Kinh
16
An Dương
17
Khu Công Nghiệp Quy Hoạch
18
Đô Úy Đại Nhân
19
Đại Hải A, Toàn Bộ Đều Thủy
20
Hải Hồn Ti
21
Dây Dẫn
22
Cùng Hải Tộc Giao Dịch
23
Tân Tiêu Chuẩn
24
Liên Hợp Dệt Cơ
25
Có Hàng Lậu
26
Tàn Tật Binh Sĩ
27
Sớm Có Lập Kế Hoạch
28
Công Nghiệp Lực Lượng
29
Giá Cả Chiến
30
Phản Kích
31
Cho Ngươi Nói,kể Chuyện Xưa
32
Lôi Điện Trận Pháp
33
Điện Lực Không Phải Là Điện Khí
34
Thuốc Nổ Kế Hoạch
35
Năm Mới Buông Xuống
36
Quay Về Đế Đô
37
Đế Đô Hỗn Loạn
38
Chế Tài
39
Cơ Biến
40
Hội Chợ
41
Để Sau Hãy Nói Lời
42
Ngọn Đèn Dầu Hết Thời Vị Trí
43
Hoàng Tử Chi Tranh
44
Tiệc Không Hảo Tiệc
45
Hoàng Yến
46
Hoàng Hậu
47
Mệnh Cách?
48
Công Nghiệp Chi Luận
49
Tứ Hôn
50
Quay Về An Dương
51
Ngạo Khí Tân Mưu Sĩ
52
Trận Pháp Máy Phát Điện
53
Hàng Nhái Thiên Hỏa (thượng)
54
Hàng Nhái Thiên Hỏa (hạ)
55
Bắt Trộm A
56
Huyền Thiết
57
Đặt Cơ Sở
58
Đấu Thầu
59
Thuốc Nổ
60
Tụ Tập
61
Lại Có Ăn Trộm
62
Thiếu Cái Lập Uy
63
Đại Diện Thương Lượng
64
Sóng Ngầm
65
Xe Máy
66
Nho Nhỏ Khốn Cảnh
67
Thái Quốc
68
Trúc Cơ Kỳ
69
Có Biến
70
Chuẩn Bị Chiến
71
Địch Tập Kích
72
Chiến Tranh Pháp Khí
73
Mai Phục
74
Thảm Thiết
75
Tiến Công Chớp Nhoáng
76
Đại Thắng
77
Kinh Lôi
78
Tiếp Chưởng An Dương
79
Thu Phục
80
Đàm Phán Nếu Như Vậy Tới
81
Chuyện Xấu
82
Nói Đùa Sao?
83
Đọ Sức
84
Cái Gọi Là Mây Đen Áp Thành
85
Đàm Phán A
86
Ổn Thỏa An Dương
87
Dẫn Dắt
88
Chiến Bại!
89
Đào Cái Tể Tướng Qua
90
Tể Tướng Hạ Ngục
91
Tất Cả Có Mưu Tính
92
Phi Hành Khí
93
Pháo Oanh Thái Quốc Biên Phòng
94
Đại Thu Hoạch
95
Ly Khai An Dương
96
Tu Hoàng Lăng
97
Kinh Thiên Bí Mật
98
Vân Đỉnh Sơn
99
Cường Thế
100
Dầu Mỏ ? Trọc Khí ?