Hình bìa

Tiên Toái Hư Không

Tác giả Huyền Vũ
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,281,877
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
10 thích
25536 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Cửu tử bất hối, đạo tâm vĩnh tồn, một cái rung động đến tâm can con đường tu tiên.

Ba nghìn thế giới, Lục Đạo Luân Hồi, phàm nhân cũng có thể nhấc lên rộng lớn mạnh mẽ.

Trong mưa gió, mà lại nhìn Lăng Tiên cửu thiên chi lộ!

Tương Tự Truyện Tiên Toái Hư Không