Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Tiên Thiên Hữu Luân

Nguyên Sinh

Tiên Thiên
Nhân Vật Chính · Nam

Spoiler

Nguyên Sinh , một thanh niên 15 tuổi được tái sinh thành Tiên Thiên Sinh Linh cá thể được sinh ra...