Hình bìa

Tiên Thành Chi Vương

Tác giả Bách Lý Tỳ
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,320,673
Chương dịch 100%
Cập nhật
3 thích
9325 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Hắn từ một tòa nhỏ yếu nhất Tiên Thôn khởi bước, tay cầm thần bí thượng cổ Bí Bảo —— Cổ Họa quyển trục. Có thể ở trong cổ họa tiên thôn trồng Tiên Thảo, nuôi Tiên Thú, có hiệu quả gia tốc sinh trưởng gấp trăm lần.

Hắn dẫn dắt Tiên Dân, đem chúng giới ngàn tỉ Nhân Yêu Linh Quỷ đều giẫm ở dưới chân, trở thành Tiên Thành Chi Vương vạn chúng thần phục .

Tương Tự Truyện Tiên Thành Chi Vương