Hình bìa

Tiên Thần Dịch

仙神易

#TTD

Tác giả Hà Bất Ngữ
Thể loại Huyền Huyễn Kỳ Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,057,532
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2012
Cảm Xúc Người Đọc
1
927 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tiên thần diễn dịch mạt đại thế giới, một làng chài tiểu tử giãy dụa tiến lên, mục tiêu của hắn vĩnh vô chỉ cảnh! Thiên Hành Kiện, quân tử không ngừng vươn lên! Một khúc đoạn âm dương, thiên nhai nơi nào kiếm tiên lộ! Lại khúc phổ tiên thần, xin hỏi tam giới nhưng đổi chủ?

Như thế nào "Đại đạo vô tình", như thế nào "Trường sinh bất diệt", đương lĩnh hội luân hồi, đăng đỉnh tam giới, hắn đối "Vĩnh hằng" lý giải, lại sẽ có gì biến hóa?

Vô luận là thần, là tiên, là người, đối vô thượng thế giới mà nói, tồn tại ý nghĩa lại là cái gì?

Tương Tự Truyện Tiên Thần Dịch