Hình bìa

Tiên Quốc Đại Đế

Tác giả Quan Kỳ
Thể loại Tiên hiệp Quân sự
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,251,722
Chương dịch 100%
Cập nhật
Độ tuổi 14+
60 2 phiếu
Cao độ YY
285 thích
39689 đọc
D
Giới Thiệu Truyện

Bạn đang đọc truyện Tiên Quốc Đại Đế của tác giả Quan Kỳ trên trang đọc truyện online. Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng Thiên triều xu thế quét ngang thiên hạ tiên môn! Một cái cường giả tu 'Đế vương chi Đạo', hàng lâm thế giới Tiên môn san sát, làm cho một cái người tu hành hèn mọn thế tục Vương triều, từng bước một đi đến cùng các đại đỉnh cấp Tiên môn bình khởi bình tọa. Vương triều pháp tắc là, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, suất thổ tân chẳng lẽ vương thần! Thiên hạ chính thống chỉ có một, hết thảy tiên môn, đều là tổ chức phi pháp!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tiên Quốc Đại Đế