Hình bìa

Tiên Phủ Đạo Đồ

Tác giả Vân Hạc Chân Nhân
Thể loại Khoa Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,611,652
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
2 thích
11467 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Kiếm mẻ nát bảo, nguyên thạch phế liệu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu!Tại Tiên Phủ ở bên trong, những cũng có thể này chuyển hóa thành đắt đỏ tài liệu luyện khí.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Một lòng tiên đồ, cùng trời tranh mệnh!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tiên Phủ Đạo Đồ