Danh sách chương Tiên Nghịch

Chương mới lên trước
Truyện có 2097 chương.
Bỗng nhiên quay đầu (kết cục)
2097
Uyển nhi, tinh lại đi!
2096
Luân hồi ở chỗ này.
2095
Thiếu một người.
2094
Nữ tử Đông Mai.
2093
Kinh biến.
2092
Tới biển.
2091
Cái gì là chân tướng.
2090
Khi lại mở mắt ra.
2089
Hai điểm...
2088
Quen biết Đạo Nhất!
2087
Nằm mơ.
2086
Ước định.
2085
Xích Hồn Tử!
2084
Động phủ giới.
2083
Tâm vong, tất vong.
2082
Thanh hồng trong mưa.
2081
Ngươi là Tư Đồ Nam!
2080
Ti Nam!
2079
Vui sướng và trách nhiệm.
2078
Tìm không được...
2077
Ước định.
2076
Toàn bộ Cửu Khúc Tam Tướng.
2075
Đạp Thiên Nhất Bộ!
2074
Khu vụ.
2073
Trận chiến đầu tiên của tiên cương!
2072
Rời khỏi.
2071
Thiên địa...
2070
Từng thấy
2069
Thân ảnh kia...
2068
Thất bại
2067
Hoàn mỹ!
2066
Cổ Đạo tam phân thần!
2065
Tam Tổn nhị kiếp
2064
Thành toàn!
2063
Chiến Tống Thiên!
2062
Mười mặt trời!
2061
Hắc, bạch, kim!
2060
Dừng bước!
2059
Một trăm linh tám sinh linh khẩn cầu!
2058
Đạp Thiên Lộ, Không Diệt Đạo!
2057
Hình Phạt Lục Mặc!
2056
Chân thân dung hợp!
2055
Thiên địa dị tượng!
2054
Thời gian
2053
Hồn hoàn chỉnh
2052
Ngày mai.
2051
Không nói ra miệng.
2050
Định đoạt.
2049
Thái Cổ Thần Cảnh
2048
Phá giới
2047
Đạo Cổ quốc sư
2046
Hoàng tôn tương lai
2045
Cố nhân...
2044
Cái chết của hoàng tôn!
2043
Trùng quan nhất nộ! (kết)
2042
Trùng quan nhất nộ! (10)
2041
Trùng quan nhất nộ!(9)
2040
Trùng quan nhất nộ! (8)
2039
Trùng quan nhất nộ! (7)
2038
Trùng quan nhất nộ! (6)
2037
Trùng quan nhất nộ! (5)
2036
Trùng quan nhất nộ!(4)
2035
Trùng quan nhất nộ! (3)
2034
Trùng quan nhất nộ! (2)(*)
2033
Trùng quan nhất nộ! (1)
2032
Yên lặng quay đầu!
2031
Dạ yến
2030
Phong khởi Đạo Cổ!
2029
Một chỉ của Cổ Tổ
2028
Yêu cầu tới từ hoàng cung
2027
Cửu Khúc Tam Tướng (2)
2026
Cửu Khúc Tam Tướng
2025
Ngàn năm một thuở!
2024
Hắn là ai...
2023
Nhất bộ đoạn tuyệt nhiên!
2022
Tiếng chuông trên đỉnh Cổ Đạo Sơn
2021
Sư tôn như cha!
2020
Nhất bôi nhiệt trà noàn như gia.(l)
2019
Một vái lư hương, hoàng tôn biến sắc
2018
Đường lui!
2017
Một chiếc lá che mắt
2016
Người con gái tên Tống Trí!
2015
Kế Đô hoàng tử
2014
Sứ đoàn Đạo Cổ
2013
Đường lối
2012
Biển
2011
Lời khẩn cầu tới từ năm tháng vạn cổ!
2010
Khúc chung nhân tán không sầu mạc!
2009
Lưu lại Đạo Phi!
2008
Đại Thiên Tôn chi dương!
2007
Làm càn!
2006
Vật này, người này, Vương mỗ đều muốn!
2005
Trớ Thuật!
2004
Quốc sư thật sự!
2003
Năm Đại Thiên Tôn!
2002
Sự tự tin của Tiên Hoàng!
2001
Giải phong ấn Điệu Vong Tộc!
2000
Hắn, Liên Vân Quyết!
1999
Tiên sơn!
1998