Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

24

Bình

145

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Tiên Nghịch

Truyện có 2097 chương.
2097
Bỗng nhiên quay đầu (kết cục)
2096
Uyển nhi, tinh lại đi!
2095
Luân hồi ở chỗ này.
2094
Thiếu một người.
2093
Nữ tử Đông Mai.
2092
Kinh biến.
2091
Tới biển.
2090
Cái gì là chân tướng.
2089
Khi lại mở mắt ra.
2088
Hai điểm...
2087
Quen biết Đạo Nhất!
2086
Nằm mơ.
2085
Ước định.
2084
Xích Hồn Tử!
2083
Động phủ giới.
2082
Tâm vong, tất vong.
2081
Thanh hồng trong mưa.
2080
Ngươi là Tư Đồ Nam!
2079
Ti Nam!
2078
Vui sướng và trách nhiệm.
2077
Tìm không được...
2076
Ước định.
2075
Toàn bộ Cửu Khúc Tam Tướng.
2074
Đạp Thiên Nhất Bộ!
2073
Khu vụ.
2072
Trận chiến đầu tiên của tiên cương!
2071
Rời khỏi.
2070
Thiên địa...
2069
Từng thấy
2068
Thân ảnh kia...
2067
Thất bại
2066
Hoàn mỹ!
2065
Cổ Đạo tam phân thần!
2064
Tam Tổn nhị kiếp
2063
Thành toàn!
2062
Chiến Tống Thiên!
2061
Mười mặt trời!
2060
Hắc, bạch, kim!
2059
Dừng bước!
2058
Một trăm linh tám sinh linh khẩn cầu!
2057
Đạp Thiên Lộ, Không Diệt Đạo!
2056
Hình Phạt Lục Mặc!
2055
Chân thân dung hợp!
2054
Thiên địa dị tượng!
2053
Thời gian
2052
Hồn hoàn chỉnh
2051
Ngày mai.
2050
Không nói ra miệng.
2049
Định đoạt.
2048
Thái Cổ Thần Cảnh
2047
Phá giới
2046
Đạo Cổ quốc sư
2045
Hoàng tôn tương lai
2044
Cố nhân...
2043
Cái chết của hoàng tôn!
2042
Trùng quan nhất nộ! (kết)
2041
Trùng quan nhất nộ! (10)
2040
Trùng quan nhất nộ!(9)
2039
Trùng quan nhất nộ! (8)
2038
Trùng quan nhất nộ! (7)
2037
Trùng quan nhất nộ! (6)
2036
Trùng quan nhất nộ! (5)
2035
Trùng quan nhất nộ!(4)
2034
Trùng quan nhất nộ! (3)
2033
Trùng quan nhất nộ! (2)(*)
2032
Trùng quan nhất nộ! (1)
2031
Yên lặng quay đầu!
2030
Dạ yến
2029
Phong khởi Đạo Cổ!
2028
Một chỉ của Cổ Tổ
2027
Yêu cầu tới từ hoàng cung
2026
Cửu Khúc Tam Tướng (2)
2025
Cửu Khúc Tam Tướng
2024
Ngàn năm một thuở!
2023
Hắn là ai...
2022
Nhất bộ đoạn tuyệt nhiên!
2021
Tiếng chuông trên đỉnh Cổ Đạo Sơn
2020
Sư tôn như cha!
2019
Nhất bôi nhiệt trà noàn như gia.(l)
2018
Một vái lư hương, hoàng tôn biến sắc
2017
Đường lui!
2016
Một chiếc lá che mắt
2015
Người con gái tên Tống Trí!
2014
Kế Đô hoàng tử
2013
Sứ đoàn Đạo Cổ
2012
Đường lối
2011
Biển
2010
Lời khẩn cầu tới từ năm tháng vạn cổ!
2009
Khúc chung nhân tán không sầu mạc!
2008
Lưu lại Đạo Phi!
2007
Đại Thiên Tôn chi dương!
2006
Làm càn!
2005
Vật này, người này, Vương mỗ đều muốn!
2004
Trớ Thuật!
2003
Quốc sư thật sự!
2002
Năm Đại Thiên Tôn!
2001
Sự tự tin của Tiên Hoàng!
2000
Giải phong ấn Điệu Vong Tộc!
1999
Hắn, Liên Vân Quyết!
1998
Tiên sơn!