Hình bìa

Tiên Môn Oai Đạo

Tác giả Sa Mễ Vương Tử
Thể loại Tiên Hiệp Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 271,839
Convert 100%
Cập nhật
121 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta, Vương Nhất, sinh ra ở Tương Nam Quốc hoàng thất, sáu tuổi liền được đưa đến thanh Huyền Đạo Tông tu đạo. Dáng dấp ngọc thụ lâm phong, khí chất nhẹ nhàng, chính là Tu Chân Giới trăm năm khó gặp một lần kỳ tài!

Tốt a, thực ta chính là một cái Vai quần chúng A, ta cái kia nổ banh trời đại sư huynh mới là nhân vật chính.

Một ngày nào đó, ta đem đại sư huynh đâm chết.

Kết quả là, ta trở thành nhân vật phản diện A...

Tương Tự Truyện Tiên Môn Oai Đạo