Hình bìa

Tiên Đạo Lăng Vân

Tác giả Tiểu Vô Tướng Công
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,915,809
Convert 100%
Cập nhật
1362 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thiên Địa bên ngoài, ngôi sao cuối cùng, huyền có Tam Thiên Đại Đạo, mười vạn thần thông, trăm vạn tu hành pháp môn. . . .

Lý Thần Tiêu lúc ban đầu chỉ là một cái thầy bói, cuối cùng nhất vẫn đứng ở Tiên đạo cuối cùng, chỉ thiên họa địa lời nói:

"Đại đạo giống như sông, cùng sở hữu 3000, quy một mình ta độc chiếm, thiên hạ chúng sinh chỉ lấy trong đó một hồ lô là đủ..."

Tương Tự Truyện Tiên Đạo Lăng Vân