Hình bìa

Tiên Chu I

Tác giả Giai Kỳ
Thể loại Nữ Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,066,097
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1590 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tư chất không tốt, nàng có tiểu con chuột hỗ trợ, ngũ hành linh căn, mới là loại dược vương đạo. lấy ở cuối xe miễn cưỡng gia nhập ngoại môn đệ tử hàng ngũ lạc tịch, ở trường sinh trên đường buồn thanh quá tài.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tiên Chu I