Hình bìa

Tiên Chi Cực Đạo

Tác giả Thánh Chỉ
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,846,007
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
704 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Hồng Trần khất tử kết đạo duyên, Đạo pháp tự nhiên được thành tiên. Vốn muốn Tiêu Dao tam giới gian, Trong một chữ tình lại khó đoạn. Tái nhập thế tục tục tình duyên, Năm quốc phân tranh nhiễu hắn tâm. Hết thảy đều kết thúc đạt đạo cực,   Tam giới thần phục xưng đế hoàng.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tiên Chi Cực Đạo