Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tiên Ấn

Truyện có 231 chương.
1
Chương 1:Tiên Môn Thịnh Điển
2
Chương 2: Thiên Kiếp
3
Chương 3:Tán Tiên
4
Chương 4:Nô Ấn
5
Chương 5:Thiên Uyên Sơn Mạch
6
Chương 6:Tiên Nô Quáng Trường
7
Chương 7 Quy Củ
8
Chương 8 Tính Mạng Rẻ Như Bèo
9
Chương 9 Nô Thị
10
Chương 10 Tàn Thư Tập
11
Chương 11 Cảm Ngộ Từ Trong Sách
12
Chương 12 Đạo Tàng
13
Chương 13 Bí Mật Của Bạch Mộc Trần
14
Chương 14 Tiên Đạo Ngũ Nghệ
15
Chương 15 Tiên Phù Bậc Một
16
Chương 16 Ba Kẻ Chạy Chốn
17
Chương 17 Sức Mạnh Của Phù Đạo
18
Chương 18 Vu Hãm
19
Chương 19 Nhẫn Cùng Nhục
20
Chương 20 Tôn Nghiêm
21
Chương 21 Thiêu Đốt Linh Hồn
22
Chương 22 Tiên Thuật Thông Linh
23
Chương 23 Miếng Ngọc Thần Bí
24
Chương 24 Tiên Chủng
25
Chương 25 Người Tới Từ Thượng Giới
26
Chương 26 Vân Tố
27
Chương 27 Biển Học Không Bến Bờ
28
Chương 28 Chí Của Tán Tiên
29
Chương 29 Trí Tuệ Chi Tinh
30
Chương 30 Mai Danh Ẩn Tích
31
Chương 31 Mua Số Lượng Lớn
32
Chương 32 Tin Tức
33
Chương 33 Ấn Phù Mới
34
Chương 34 Gặp Lại Kẻ Thù
35
Chương 35 Thiếu Niên Áo Tím
36
Chương 36 Hung Hiểm
37
Chương 37 Bạo Liệt Thuật
38
Chương 38 Thuật Điệp Phù
39
Chương 39 Chấn Động Như Sấm Nổ
40
Chương 40 Môn Đồ Đạo Huyền Môn
41
Chương 41 Lục Soát Thẳng Tay
42
Chương 42 Lá Mặt Lá Trái
43
Chương 43 Lệnh Đến Từ Tử Tiêu Cung
44
Chương 44 Trở Lại Nghề Cũ
45
Chương 45 Nhu Nhược Và Dũng Cảm
46
Chương 46 Giác Ngộ Của Cường Giả
47
Chương 47 Phù Ấn Tụ Linh
48
Chương 48 Thiên Triệu 1
49
Chương 49 Thiên Triệu 2
50
Chương 50 Thiên Triệu 3
51
Chương 51 Kinh Động
52
Chương 52 Một Luồng Mạch Luân
53
Chương 53 Hình Dáng Ban Đầu Của Tiên Ấn
54
Chương 54 Một Luồng Sáng Lạnh
55
Chương 55 Mầm Mống Của Tự Do
56
Chương 56 Chuẩn Bị
57
Chương 57 Tiên Ma Thủy Động
58
Chương 58 Ẩn Độn
59
Chương 59 Mưu Đồ
60
Chương 60 Sự Cố
61
Chương 61 Hành Động
62
Chương 62 Phù Ấn Mười Vân
63
Chương 63 Manh Mối
64
Chương 64 Cạm Bấy Và Mai Phục
65
Chương 65 Mượn Đao Giết Người
66
Chương 66 Liều Mạng
67
Chương 67 Vận May Và Mưu Kế
68
Chương 68 Ẩn Nhẫn
69
Chương 69 Phản Ứng
70
Chương 70 Sinh Mệnh Thật Nhỏ Bé
71
Chương 71 Trở Lại Bãi Quặng
72
Chương 72 Đại Trận Hộ Sơn
73
Chương 73 Tập Kích
74
Chương 74 Bạo Loạn
75
Chương 75 Kịch Liệt
76
Chương 76 Phóng Thích Nô Lệ
77
Chương 77 Mầm Mống Hy Vọng
78
Chương 78 Nếu Còn Có Kiếp Sau
79
Chương 79 Khởi Đầu
80
Chương 80 Thị Tộc Nam Môn
81
Chương 81 Lòng Trắc Ẩn
82
Chương 82 Tâm Tính
83
Chương 83 Theo Dõi
84
Chương 84 Tán Tiên Kiếp
85
Chương 85 Cưỡng Ép
86
Chương 86 Khoảng Không Của Các Ngôi Sao
87
Chương 87 Ý Chí Tiên Đạo
88
Chương 88 Mười Hai Cuốn Thiên Thư
89
Chương 89 Bảo Quang Pháp Tướng.
90
Chương 90 Hóa Thần Quyết
91
Chương 91 Tâm Tư Của Ôn Nhã
92
Chương 92 Phản Nô
93
Chương 93 Thân Phận Mới
94
Chương 94: Nội Đường Nam Môn. Chương 94 Nội Đường Nam Môn
95
Chương 95 Vườn Nho Khách Phòng
96
Chương 96 Tiếp Tục Sống
97
Chương 97 Thiên Khung Lâu
98
Chương 98 Công Pháp Tràn Lan
99
Chương 99 Mở Rộng Và Ảnh Hưởng
100
Chương 100 Lao Công Nam Viện
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 231