Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

9

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tiềm Long Vũ Soái(Dịch)

BiroPA · Phàm Nhân ·
0 Kim Phiếu
84 Đánh Giá
Thấp Độ YY

nd truyen kha ok ra chương nhanh đi tg oy

HᎧẠT_ᎮHẬT · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện đọc đc