Hình bìa

Tịch Diệt Thiên Tôn

Tác giả Luyến Phong
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 5,133,042
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Cảm Xúc Người Đọc
1
156 thích
59453 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Như thế nào chính? Như thế nào tà? Là thiên địa chính, ta là tà! Một Kiếm lướt tà phong, một đời làm Thiên Tôn!

Chính đạo? Chọc ta người, chết! Tà đạo? Chọc ta người, chết! Trên đời các loại muôn vàn thay đổi, chỉ có một kiếm run sợ tà phong!

Cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên ,Thánh Vực

  • Hậu Thiên: Đoán Thể cảnh, Dung Thân cảnh, Dẫn Linh

-Tiên Thiên: Tam Hoa cảnh, Ngũ Khí cảnh, Nhân Nguyên cảnh, Địa Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tịch Diệt Thiên Tôn