Hình bìa

Thủy Hử Cầu Sinh Ký

Tác giả Tha Lai Tự Giang Hồ
Thể loại Lịch Sử
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,837,807
Convert 100%
Cập nhật
4348 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tâm phúc của ta đều ở nơi nào!? Đây là nguyên bản quỹ tích bên trong Lương Sơn bạc khai sơn tổ sư Vương Luân ở sắp chết trước phát ra ra cuối cùng kêu rên. Nhưng mà, đều nhân một hồi lôi kiếp để lịch sử lệch khỏi lúc trước đầu mối chính. Rung chuyển Đại Tống thời cuộc, tan vỡ luân lý triều cương, mơ ước ác lân Nữ Chân, bá rất cường khách bắt nạt chủ, nội ưu ngoại hoạn bên trong là sinh tồn vẫn là diệt vong, để cho Bạch Y Tú Sĩ Vương Luân thời gian đã không nhiều. Mà lại xem một cái hiện đại quốc doanh xí nghiệp tiểu chủ quản xuyên qua Tống triều, bám thân con ma đen đủi Vương Luân sau Thủy Hử cầu con đường sống.

Tương Tự Truyện Thủy Hử Cầu Sinh Ký