Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

Selina · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện khá hay, nhiều tình tiết còn không hợp lý, coi hơi bực bội do nữ chính khờ khờ, truyện dành cho đạo hữu nào thích ngọt

1 vợ HE (happy ending) ngôn tình