Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thương Ly

Longca9x · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện buồn từ đầu đến cuối, bi thương đến tận cùng... Một cuốn tiểu thuyết tuy khiến bạn đau lòng nhưng thực sự đáng đọc. Gặp đúng người đúng thời điểm, là hạnh phúc Gặp đúng người sai thời điểm, là bi thương gặp sai người đúng thời điểm, là bất lực gặp sai người đúng thời điểm, là thê lương...