Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thương Ly

Longca9x · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện buồn từ đầu đến cuối, bi thương đến tận cùng... Một cuốn tiểu thuyết tuy khiến bạn đau lòng nhưng thực sự đáng đọc. Gặp đúng người đúng thời điểm, là hạnh phúc Gặp đúng người sai thời điểm, là bi thương gặp sai người đúng thời điểm, là bất lực gặp sai người đúng thời điểm, là thê lương...