Hình bìa

Thương Khung Chi Thượng (convert)

Tác giả Thạch Tam
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 1,300,153
Convert 100%
Cập nhật
1 thích
1315 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Đọc sách thánh hiền, nắm giết người niệm! Đế quốc ánh tàn, tu sĩ trấn quốc. Ma hỏa ban thánh chỉ, thần vật tạo Luân Hồi!

Cảnh giới: Đốt huyệt, mạch hà, tri mệnh, minh kiến, mệnh thông(thiên tôn), huyền thông, thiên thông.

Tương Tự Truyện Thương Khung Chi Thượng (convert)