Hình bìa

Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Tác giả Hỏa Chi Cao Hứng
Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Dropped
Số Chữ 716,488
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
899 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Ác ma là nô bộc của ta, tà năng là lực lượng của ta, bóng tối cùng liệt diễm bạn ta tả hữu, ta là một tên Thuật Sĩ. Một tên Thuật Sĩ hành tẩu tại trong thế giới Marvel

Tương Tự Truyện Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel