Hình bìa

Thuần Cầm Ký Giả

Tác giả Cao Lãnh Mộc Tiểu Tịnh
Thể loại Đô Thị Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,293,861
Convert 100%
Cập nhật
822 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Chụp ảnh điều tra ngầm, thành tựu Đệ nhất Danh Ký, chém giết nghịch tập, cuối cùng đúc buôn bán Đế Quốc. Chỗ bạo tấm màn đen, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp.

Tương Tự Truyện Thuần Cầm Ký Giả