Hình bìa

Thứ Ba Đế Quốc

#TBDQ

Tác giả Hoa Đông chi hùng
Thể loại Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,966,615
Convert 100%
Cập nhật
6 thích
917 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đệ Tam Đế Quốc - Thứ Ba Đế Quốc.

Trùng sinh trở về thành Cyric, phụ tá Hitler... Vĩ đại thứ ba đế quốc!

Tương Tự Truyện Thứ Ba Đế Quốc