Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thông Thiên Vũ Hoàng

Truyện có 994 chương.
301
Thỉnh Gọi Ta Bát Tí Long Quân
302
Long Tộc Bí Ẩn
303
Đông Sơn Trưởng Lão
304
Viễn Cổ Phế Tích
305
Bộ Xương Biết Động
306
Trong Phế Tích Lịch Hiểm
307
Lão Nhân Coi Mộ
308
Quái Vật Khắp Nơi
309
Ngưng Đan
310
Cha Vợ
311
Thảo Điểm Lợi Tức
312
Tịch Diệt Khí Công
313
Toại Nguyện
314
Ma Tộc Đánh Cược Chiến
315
Huyền Hỏa Huyết Toản
316
Kinh Hỉ
317
Phụ Nữ Quen Biết Nhau
318
Thực Lực Cách Xa Đối Chiến
319
Tiền Đặt Cược Mê Hoặc
320
Hữu Kinh Vô Hiểm
321
Thiên Ảnh Truyền Thuyết
322
Kiếm Tu
323
Thú Hoàng Cốt Tủy
324
Hắc Nương Tử Bí Mật
325
Thảo Phạt Huyết Sát Môn
326
Huyết Sát Môn Quỷ Kế
327
Thần Bí Không Gian
328
Huyết Sát Lão Ma
329
Cảm Xúc Mạnh Mẽ Tu Luyện
330
Bị Phát Hiện
331
Càn Nguyên Huyết Đan
332
Phi Thăng Đài
333
Truyền Tống Trận
334
Nghiêm Tiểu Lệ
335
Đêm Trước Ly Biệt
336
Ra Biển
337
Đảo Chủ
338
Quỷ Kế Thực Hiện Được
339
308 - Chương 309 Thiên Thổ Đại Thế Giới
340
Huyền Ma Chưởng Uy Lực
341
Thiên Chỉ Hàn
342
Chủng Tộc Bi Ai
343
Lợi Dụ
344
Thiên Thổ Bên Dưới
345
Tăm Tích Không Rõ
346
Thiên Thổ Chi Hiểm
347
Kiếm Bối Lang
348
Ma Hồn
349
Băng Tâm Tiên Tử
350
Thiên Giới Nhân
351
Tiểu Thiên Giới
352
Yêu Tộc
353
Bắt Người
354
Bạch San San Thân Thế
355
Yêu Tôn Con Rối
356
Giới Chủ
357
Yêu Nữ Kiếp Nạn
358
Kỳ Nữ Tử
359
Nam Sơn Âm Mưu
360
Trân Châu Đen
361
Tinh Bàn Tiến Hóa
362
Vạn Năm Băng Tinh
363
Ác Thế Lực Khoa Trương
364
Viêm Tộc
365
Địa Tâm Thế Giới
366
Thánh Nữ
367
Đòi Mạng Lôi Kiếp
368
Băng Hỏa Thánh Sơn
369
Núi Tuyết Ngộ Địch
370
Thánh Nữ Cứu Giúp
371
Thượng Cổ Bí Ẩn
372
Bí Mật Liên Hợp
373
Ma Hoàng Lão Đa
374
Làm Ác
375
Tà Phái
376
Huyền Ma Lợi Hại
377
Xú Danh Lan Xa
378
Đánh Linh Mạch Chủ Ý
379
Cửu Long Linh Mạch
380
Tổ Sư Gia Hạ Phàm
381
Long Sơn Cuộc Chiến
382
Cửu Long Chi Hồn
383
Lực Lượng Tạm Thời
384
Vực Sâu Một Đòn
385
Tâm Hồn Tiên Nữ
386
Long Nô Uy
387
Càn Khôn Thế Giới
388
Thần Long Điện
389
Chúng Nữ Tụ Hội
390
Cửu Huyền Thiên Tôn
391
Ma Long Bí Ẩn
392
Ma Long Cốc
393
Bức Hôn
394
Quỷ Dị Ma Long Vệ
395
Hoá Hình Ma Thú
396
Ma Long Đại Tôn
397
Tà Vương
398
Hảo Hàng Xóm
399
Thông Thiên Quyết Hoàn Chỉnh
400
Thiên Ảnh Tái Hiện