Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thông Thiên Vũ Hoàng

Truyện có 994 chương.
101
Huyết Luyện Hàn Băng
102
Hỏa Viêm Kim Cương Thân Thể
103
Tiên Thiên Võ Giả Đột Kích
104
Làm Người Giận Sôi
105
Bại Lộ
106
Mộc Tộc Nguy Cơ
107
Hỏa Diễm Sư
108
Lam Sơn Phái
109
Thí Luyện Tháp Mười Tầng
110
Đan Thành
111
Tiên Thiên Cảnh Giới
112
Tinh Vũ Hội Bắt Đầu
113
Long Lân Kiếm
114
Loạn Chiến
115
Kinh Biến
116
Thượng Cổ Tàn Kiếm
117
Thiên Ảnh Thôn Phệ
118
Bạch Ngọc Xích Dương Đan
119
Tìm Dược
120
Tăm Tích
121
Đáng Thương Chủng Tộc
122
Lăng Sát Tổ Chức
123
Linh Yến
124
Ngự Thú Bài
125
Sa Mạc
126
Hỏa Bầy Sói
127
Đại Thôn Phệ
128
Đại Viêm Sơn
129
Đỉnh Linh
130
Huyền Hỏa Điện
131
Thu Phục
132
Hỏa Linh
133
Hào Cướp
134
Cửu Long Môn Người Đến
135
Thiên Lôi Tử Địa
136
Nguy Hiểm Tầng Tầng
137
Đừng Tóc Rối Bời Thề
138
Cửu U Hồ Tái Hiện
139
Lôi Báo
140
Thần Long Huyết Dịch
141
Đan Thành, Xuất Phát
142
Tu Đạo Giới
143
Một Thân Một Mình
144
Thiên Nguyên Bảo Địa
145
Đạo Môn Ma Môn
146
Thiên Nguyên Môn
147
116 - Chương 116 Trưởng Lão
148
Lửa Địa Ngục
149
Nội Môn Khiêu Chiến
150
Thiên Trì
151
Lại Gặp Nhau
152
Trộm Thủy
153
Hung Thú
154
Kẻ Thù Gặp Mặt
155
Sa Linh Thú
156
Bái Sư
157
Khiêu Chiến
158
Giả Nhân Giả Nghĩa
159
Dị Thú
160
Cổ Thú Hài Cốt
161
Ngạc Long
162
Chế Phù
163
Tam Đại Ma Công
164
Đổ Ước
165
Khiếp Sợ
166
Được Mùa Lớn
167
Tiểu Na Di Thuật
168
Ma Tu Đột Kích
169
Chiến Đấu
170
Cường Địch
171
Xuất Huyết Nhiều
172
Lấy Nhược Đấu Cường
173
Linh Hầu
174
U Hồ Kinh Diễm
175
Thất Hoa Tiên
176
Diễm Nữ
177
Mạo Hiểm
178
Siêu Cấp Phân
179
Huyết Lộ Hoa
180
Cướp Đoạt
181
Không Cẩn Thận
182
Cửu Diệp Linh Chi
183
Sinh Tử Khế Ước
184
Dong Kim Tôi Luyện Thân Thể
185
Cấm Kỵ Rừng Rậm
186
Cường Giả Thời Thượng Cổ
187
Thiên Uyên Tam Kiếm
188
Ma Vực
189
Vụ Bên Trong Ám Toán
190
Hội Tụ Ma Thành
191
Lão Già Điên
192
Sự Tình Bại Lộ
193
Tiến Vào Ma Thành
194
Tử Vong Đường Hầm
195
Ma Cương Tôi Luyện Thân Thể
196
Ma Nhân
197
Ma Nguyên Tác Dụng
198
Ma Tướng
199
Trong Bóng Tối Giúp Đỡ
200
Quy Mô Lớn Xuất Kích