Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể Like, Đánh Dấu, Chuyển Giao Diện Đọc... Chỉ mất 40 giây của bạn thôi nhưng còn nhiều đều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 1137 Vạn Tiên sơn

Bạn đang đọc Thông Thiên Chi Lộ của Vô Tội

Phiên bản Dịch · 1962 chữ · khoảng 7 phút đọc

"Đa tạ thần quân!" Nữ tu diễm lệ xuất hiện thần sắc kích động, Ngụy Tác đáp ứng như thế thì ít nhất cũng không san bằng sơn môn Hoàng Đình tông.

"Chỗ phong ấn thượng cổ hóa hình đại ở đâu?! Thượng cổ hóa hình đại yêu còn sống hay chết?" Ngụy Tác chấn động, muốn đến nơi đó ngay xem hóa hình đại yêu mà Hoàng Đình tông nói là Linh tộc hay Hoang tộc. Không chỉ liên quan đến trận chiến kinh thiên đó, nếu còn Linh tộc đại năng thì sẽ giúp nhiều cho gã, chưa biết chừng sẽ giúp gã đối phó Đại chư thiên tạo hóa bình.

"Tiểu nữ chỉ biết là ở trong Vạn Tiên sơn, tình hình cụ thể thì không rõ, bất quá thần quân đến là thái thượng trưởng lão Hoàng Đình tông sẽ dẫn vào." Nữ tu diễm lệ đáp.

"Vân Ảnh thần quân, các hạ có nghe đến Vạn Tiên sơn?" Ngụy Tác mắt lóe lên, truyền âm cho Vân Ảnh thần quân của Đại Hỉ tông.

"Vạn Tiên sơn là hoang nguyên ở ngoài Thiên khung Thiên Trụy đại lục bắc bộ." Vân Ảnh thần quân biết gã hỏi đến Vạn Tiên sơn vì có liên quan đến chuyện bàn với nữ tu Hoàng Đình tông nên đáp rất kỹ, "Nơi đó là nơi vẫn tinh rơi xuống từ viễn cổ, núi non đủ hình dạng lạ lùng, như từng tiên nhân, liên miên bất đoạn, nơi đó cách Thiên khung ba vạn dặm, cách Hoàng Đình tông đại khái bảy vạn dặm."

"Chư vị, Vạn Tiên sơn có quan hệ lớn đến đồng bạn của mỗ, hình như có bí ẩn, mỗ phải đến đó." Ngụy Tác truyền âm cho bọn Hoàng Đạo Quân, "Việc này nhờ chư vị, về tứ tí thiên ma thì mong chư vị cẩn thận, phát hiện gì thì mau đi khỏi. Tứ tí thiên ma đó ít nhất có thực lực bán chân tiên, cộng với Như Lai thần mang và Động Hư bộ pháp thì dù chúng ta cùng liên thủ cũng vị tất là đối thủ."

"Được, bọn tại hạ sẽ phái người liên lạc, liên tục đưa tới những thứ gom được." Bọn Hoàng Đạo Quân tuy không hiểu rõ bí ẩn về Linh tộc và Hoang tộc đại chiến nhưng thần sắc Ngụy Tác cho thấy việc này không hề tầm thường, cộng thêm trước đó gã nhắc tới thiên kiếp, họ hiểu gã rất trân trọng thời gian. Họ không hề lo lắng đến an nguy của gã, với thần thông của gã thì Hoàng Đình tông có thứ gì kinh nhân cũng không dám phát động, hơn nữa dù giết được Ngụy Tác, Hoàng Đình tông cũng sẽ bị diệt môn. Ngụy Tác hiện tại gần như quét sạch mọi đối thủ, họ màm uốn báo thù cho gã thì ngần ấy tông môn và thế lực cộng lại, Hoàng Đình tông không thể chống nổi. Hà huống Ngụy Tác hơn hẳn các đại năng về tâm cơ và kinh nghiệm đối địch, định đối phó gã thì tất gã nhận ra.

Hiện tại ngần ấy tông môn liên thủ, dọc đường thì Ngọc Hành đại lục có Đông Lai bí cảnh, Thiên Trụy đại lục có Đại Hỉ tông là địa đầu xà, hành tung của Ngụy Tác khó bị ai biết, nhưng họ luôn giữ liên lạc với gã, đưa những thứ gã cần đến tất không thành vấn đề.

"Đây là mấy môn bí pháp của Đại Hỉ tông. Ngọc Hành thần quân, Đơn khí thần kiếm độn tốc kinh nhân hiện tại còn hữu dụng với mỗ, thuật pháp này của Hoàng Thiên đạo để các vị tham ngộ, coi như bồi thường." Ngụy Tác đưa mấy ký sự thanh phù cho Vân Ảnh thần quân và Ngọc Hành thần quân. Cả hai tỏ ra hớn hở.

Đấy là thủ đoạn Ngụy Tác thường dùng lúc là gian thương, cho người đi theo lợi lộc thì họ mới thật sự ra sức.

Pháp ngoại kim cương là bất truyền chi bí nên ý nghĩa truyền thừa với Đại Hỉ tông càng không cần nói, với Ngọc Hành thần quân thì một môn thuật pháp giá trị hơn nhiều một phi độn pháp bảo.

"Tà vương bảo quan cũng hiếm có, Hoàng tông chủ, vật này để lại cho các vị, vạn nhất gặp đại địch thì thập phần hữu dụng."

"Đỗ đạo hữu điều khiển Đơn khí thần kiếm, đưa mỗ đến Vạn Tiên sơn." Để Tà vương bảo quan cho bọn Hoàng Đạo Quân và Ngọc Thiên tông tông chủ đoạn gã dùng phi độn pháp bảo nhanh nhất hiện có đưa cho nữ tu diễm lệ điều khiển, rời sơn môn Hoàng Thiên đạo, nhắm hướng Thiên Trụy đại lục.

"Ngụy Tác rời sơn môn Hoàng Thiên đạo cùng nữ tu ly đó, Hoàng Đình tông có ý gì?"

"Có việc gì mà Ngụy Tác đi vội thế?"

Tu sĩ quanh Hoàng Thiên thành xôn xào bàn tán nội tình.

Chuẩn bị đối diện thiên kiếp, chân nguyên tu vi và đề thăng thần thông lại càng trọng yếu, Ngụy Tác rời sơn môn Hoàng Thiên đạo là lấy thủy hệ yêu đơn ra dùng Thủy hoàng phệ nhật quyết luyện hóa, đồng thời tham ngộ thần văn.

Từ bọn Hắc Bồ Đề thiên mẫu và Thánh Vương tông tông chủ, tha thị gã tổng cộng gom được mười chín thần văn, trên đường đến sơn môn Hoàng Thiên đạo thì gã đã khắc được bảy thần văn, còn lại mười hai dải khá phức tạp, lần này Vân Ảnh thần quân giao ra một thần văn, Đông Lai bí cảnh Sở trưởng lão tự kỷ tuy chưa lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực nhưng Vu thần nữ đã ngầm truyền tin nhờ giúp Ngụy Tác thu gom thần văn hoàn chỉnh nên lần này cũng có hai dải.

Ngụy Tác đã có mười lăm cách ngưng luyện và đại đạo thần văn hoàn chỉnh.

Còn những pháp bảo và pháp khí chứa thần văn thì khi chưa hiểu rõ tính chất nguyên khí của thần văn và không có ghi chép gì thì muốn tham ngộ ngưng luyện e không kịp, nhưng nếu hoàn thành mười lăm thần văn đang có và khắc vào thể nội thì nhục thân sẽ tăng thêm một cấp.

Vạn cổ thánh vương kinh tuy truyền thừa tại Thánh Vương tông đã lâu nhưng không đại năng nào lấy được số lượng thần văn kinh nhân như thế. Thánh Vương tông cũng chưa xuất hiện đại năng vượt khỏi thời đại như gã. Chỉ như Đông Như Lai và Ngụy Tác nhân vật mấy nghìn năm thậm chí vạn năm khó gặp mới có thể trấn áp tất cả, khiến các siêu cấp đại thế lực khuất phục, tuân theo quy tắc.

Cảm ngộ đại đạo pháp vực của mình thì Ngụy Tác xếp sau cùng, vì mỗi lần ngưng luyện một đại đạo thần văn thì cần cảm thụ mới về các loại thiên địa nguyên khí, khiến gã lĩnh ngộ càng rõ, đi càng xa trên đại đạo chi lộ.

Ngụy Tác vận chuyển Thủy hoàng phệ nhật quyết, để chân nguyên và thủy linh nguyên khí tự nhiên lưu chuyển, tốc độ so với khi toàn lực gột rửa yêu đơn tu luyện chỉ bằng một phần ba nhưng lượng nguyên khí phun ra khiến nữ tu diễm lệ của Hoàng Đình tông cũng tê dại như Thánh Vương tông tông chủ và Ngọc Lý thần quân trước kia.

"Tốc độ tu luyện cỡ này, chỉ cần chân nguyên và thủy linh nguyên khí lưu chuyển đểtu luyện. Chả trách y có thể vừa đối địch vừan luyện hóa thủy hệ yêu đơn và linh dược đề thăng chân nguyên. Chả trách y hơn hẳn các đại năng cùng thời đại, các nhân vật tiền bối cũng không so được!"

Càng kinh hãi là Ngụy Tác còn dốc tâm thần vào ngưng luyện thần văn, chỉ hơn một canh giờ là thành công ngưng luyện được một dải!

"Keng!" "Keng!" "Keng!" ...

Ngụy Tác mặc kệ nàng ta, tạm dừng tu luyện Thủy hoàng phệ nhật quyết mà khắc thần văn mới ngưng luyện được vào thể nội.

Đây là một trong hai thần văn của Sở trưởng lão, Đông Lai bí cảnh tốn không ít công đổi được từ một tông môn Ngọc Hành đại lục, vốn có tên "Anh lạc bảo tán", là một môn thuật pháp phòng ngự, trong mười lăm thần văn Ngụy Tác có thì đơn giản nhất, có thể nhanh chóng ngưng luyện được.

Thuật pháp nào cũng có bản nguyên, nhưng nhiều địa giai thuật pháp trở xuống đều thập phần giản đơn, nguyên khí pháp tắc đơn nhất tương đương với bản thân thuật pháp là bản nguyên chi lực giản đơn, dĩ nhiên không cần tìm kiếm thêm bản nguyên, kích phát uy năng mạnh hơn nữa. Nhiều thuật pháp địa cấp trở lên thì uy lực không tệ, là tổng hòa của nhiều nguyên khí pháp tắc, triệt để truy cứu được bản nguyên, kích phát uy năng mạnh nhất của các loại nguyên khí pháp tắc, đấy là đại đạo pháp vực mà tu đạo giới nói, ngưng luyện được thần văn thì cứ dùng Vạn cổ thánh vương kinh là có thể khắc vào thể nội, có điều Ngụy Tác khắc "Anh lạc bảo tán" thần văn rồi thì nhục thân không thấy được ảnh hưởng nhiều.

Nhục thân gã đã mạnh đến độ nhất định, nếu dùng Vạn cổ thánh vương kinh khắc thần văn, theo cách nói đơn giản nhất thì như liên tục cho thêm lớp bảo vệ vào một khối thần thiết. Dù là lớp bảo vệ kiểu gì thì ít nhiều cũng có tác dụng, thần văn diễn hóa được uy năng không đặc biệt mạnh mẽ thì tương đương với lớp bảo vệ rất mỏng, lúc đối địch không có mấy tác dụng, dễ bị đâm xuyên.

Càng cảm tri rõ, Ngụy Tác không vội mà theo nguyên tắc đi lên từ đơn giản, thần văn không dễ mà có nên chắc chắn phải khắc vào thể nội.

Dọc đường, nữ tu diễm lệ dẫn Ngụy Tác, liên tục trung chuyển qua truyền tống pháp trận, giữa các truyền tống pháp trận thì toàn lực dùng Đơn khí thần kiếm di chuyển, chỉ hơn nửa ngày là vào Thiên Huyền đại lục.

Thiên khung Thiên Huyền đại lục hoàn toàn sụp đổ, không khác gì man hoang hoang nguyên, hiếm có truyền tống pháp trận, để tiết kiệm thời gian, Ngụy Tác không liên hệ với bọn Lệ Nhược Hải và Hiên Viên lão tổ mà vượt qua.

Mấy hôm sau, Ngụy Tác và nữ tu diễm lệ vào Ngọc Hành đại lục.

Mấy siêu cấp đại thế lực của Ngọc Hành đại lục đều đến gặp Ngụy Tác hòa đàm, đã biết tức. Ngụy Tác vào Ngọc Hành đại lục không lâu là có đại tu sĩ Đông Lai bí cảnh, Vạn Hoàng cung, Minh Thổ tông, Bích Tỳ tông nghênh đón, đưa thủy hệ yêu đơn đẳng đến, giúp gã và nữ tu diễm lệ tìm quãng đường ngắn nhất.

Chỉ hơn nửa ngày, Ngụy Tác và nữ tu diễm lệ đã vượt Ngọc Hành đại lục, qua một cổ truyền tống pháp trận đến rìa Thiên Trụy đại lục.

Chân nguyên tu vi của gã đã đạt Thần huyền tứ trọng hậu kỳ, trong mười lăm thần văn thì tính cả "Anh lạc bảo tán" đã khắc vào năm dải!

Bạn đang đọc Thông Thiên Chi Lộ của Vô Tội
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt thích 1
Lượt đọc 44

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự