1140
960
720

Chương 1092: Những thứ vượt khỏi tu đạo giới hiện tại

"Không biết thiên mẫu bố trí thế nào?" Thánh Vương tông tông chủ toát mồ hôi lạnh, khí tức hung hãn sau khi đoạt xá cũng giảm đi mấy phần. Y hiểu rõ nếu Ngụy Tác thực hiện đúng lời Hắc Bồ Đề thiên mẫu nói thì Thánh Vương tông khẳng định sẽ như Vũ Hóa thế gia.

"Hai vị đến đây có thủ đoạn gì đối phó y không?" Hắc Bồ Đề thiên mẫu không đáp mà nhìn Hoàng Đình tông tông chủ gật đầu.

Thiên Cửu thần quân không rườm lời gật đầu, thanh quang bắn vào kim sắc long quy dưới chân, từ chỗ chỉ đủ chở mình y thì biến thành to gấp đôi Hư không kim hồ, nổ vang lướt đi hai, ba mươi dặm.

Độn tốc kinh nhân của cổ bảo này khiến Thánh Vương tông tông chủ và hoa y thanh niên cả kinh Thánh Vương tông tông chủ tự nhận Vạn cổ thánh vương kinh là nghịch thiên cường pháp, tự thị thần thông hơn hẳn tu sĩ cùng cấp nên rất kiêu ngạo, nhưng giờ đối diện Hắc Bồ Đề thiên mẫu thì thấy đối phương từ tính toán cho đến thần thông, thậm chí pháp bảo đều không kém hơn nên y không dám nữa.

"Không dám giấu, tại hạ có mang theo một món truyền thừa chí bảo của Thánh Vương tông, chuyên phá khí huyết của đối phương, nếu y dám cận chiến thì tại hạ sẽ khiến y khí huyết suy bại, không còn sức làm gì." Hơi do dự một chốc, Thánh Vương tông tông chủ nói.

"Xem ra đối phó y khiến chư môn chư phái động dụng hết tích lũy." Hắc Bồ Đề thiên mẫu liếc Thánh Vương tông tông chủ: "Chúng ta cứ dùng Đại chư thiên tạo hóa bình của Trung thiên tử lôi tông đã nhưng muốn tìm tung tích của y thì cần ba mươi ba Thiên tinh trần sa bàn của Thiên Cửu tông chủ."

"Đại chư thiên tạo hóa bình là chí bảo gì?" Bọn Thánh Vương tông tông chủ đẳng nhân tuy không biết ba mươi ba Thiên tinh trần sa bàn là gì nhưng Hắc Bồ Đề thiên mẫu nói vậy thì cũng là pháp khí bất phàm, nên hỏi về Đại chư thiên tạo hóa bình.

"Các vị đều nhắm vào y nên nói cho đạo hữu cũng không sao. Đại chư thiên tạo hóa bình là thượng cổ chí bảo, do thượng cổ đại năng mô phỏng nguyên khí pháp tắc của hư không loạn lưu, thu gom tinh thần nguyên khí cực kỳ lạ lùng rèn nên, có thể hút tu sĩ trong mấy nghìn trượng vào rồi luyện hóa, chân tiên cũng không thể phá." Hắc Bồ Đề thiên mẫu nói.

"Cái gì, Trung thiên tử lôi tông sao lại có pháp khí cỡ này, hình như không chỉ sử dụng một lần, thi triển có hạn chế đặc biệt gì khôngh?" Hắc Bồ Đề thiên mẫu dứt lời, Thánh Vương tông tông chủ triệt để biến sắc, kêu lên không dám tin.

Khó trách, dù cái bình màu trong tay Ngụy Tác, cực đạo tiên binh nhưng với tu sĩ đại năng hiện tại thi triển vị tất diệt được chân tiên. Pháp khí này hút tu sĩ trong vòng mấy nghìn trượng, chân tiên cũng không phá được.

"Tất nhiên, nếu sử dụng không hạn chế, Trung thiên tử lôi tông không phải vô địch thiên hạ sao." Hắc Bồ Đề thiên mẫu bật cười, "Vật đó mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một viên tinh hạch, sử dụng xong là phải cho ra ngoài cửu thiên hấp nạp tinh thần nguyên khí mới có thể tái sử dụng. Hiện tại tinh hạch thì đã xuất thế một viên, nhưng cho ra ngoài cửu thiên hút nguyên khí thì không có tu vi Chân tiên tam trọng, tứ trọng trở lên khó làm được. Trung thiên tử lôi tông lấy được vật này nhưng chưa từng sử dụng, lần này dùng xong là bỏ. Pháp khí đó quá nghịch thiên, coi như vô dụng."

"Tức là Trung thiên tử lôi tông lấy được Đại chư thiên tạo hóa bình nhưng không thể động dụng... Tinh hạch xuất thế, lẽ nào là truyền thừa tinh hạch của Chân Võ lọt vào tay Trung thiên tử lôi tông?" Thánh Vương tông tông chủ hít sâu một hơi, chấn kinh cực độ hỏi Hắc Bồ Đề thiên mẫu.

Nói đến tinh hạch, tất cả đều không lạ gì, khi xưa Hứa Thiên Ảo chết tại Thiên Huyền đại lục, Chân Võ truyền thừa chí bảo Chân võ tinh hạch bay đi, cơ hồ mọi đại thế lực dốc sức tìm, thứ hóa sinh trong lòng sao trời này là phôi trời sinh để luyện tiên khí, cứ luyện chế được là sẽ thành tiên khí chứa không ít đại đạo pháp vực. Hiện tại qua lời Hắc Bồ Đề thiên mẫu thì Chân võ tinh hạch sau rốt rơi vào tay Trung thiên tử lôi tông, còn một món pháp khí mỗi lần thi cần phôi một món tiên khí thì thật khó tưởng tượng nổi.

"Vật đó không do Trung thiên tử lôi tông tìm được mà là Bích Tỳ tông, vì thế Bích Tỳ tông mất một toán đệ tử tinh anh, bất quá vì đối phó y, Bích Tỳ tông đã giao ra." Hắc Bồ Đề thiên mẫu gật đầu.

"Những kẻ này đều có thủ đoạn đặc biệt, ta phải cẩn thận, không thì nguy mất." Thánh Vương tông tông chủ tan đi tính hung hăng sau khi đoạt xá, thấy lòng lạnh buốt. Rõ ràng Ngụy Tác đã ép mọi siêu cấp đại thế lực cuống lên, những thứ tu đạo giới hiện không thể sử dụng cũng xuất hiện, Hắc Bồ Đề thiên mẫu không sợ Trung thiên tử lôi tông phát động Đại chư thiên tạo hóa bình sẽ đối phó cả ả thì tất có thủ đoạn riêng. So với các tông môn và đại năng này, y đâm ra nhược tiểu, sợ họ đối phó Ngụy Tác sẽ thuận tiện thu luôn y vào. Các đại năng vì có địch nhân chung là Ngụy Tác mà tạm thời liên thủ, chứ ai cũng có tính toán riêng.

"Thiên Cửu tiền bối, chúng ta đi đúng hướng không?" Cùng lúc, Trạm Đài Linh Lan đột nói. So với Thánh Vương tông tông chủ, y và Thiên Hỏa thần quân càng không tự tin, đã định rút lui. Hiện tại y càng sợ vì hướng Hoàng Đình tông tông chủ Thiên Cửu thần quân phi độn không phải về Băng thiên trì.

"Không cần lo, tại hạ chỉ sợ bị y phát hiện nên đi vòng, y dùng pháp khí che khí tức mà đi chứ không thể dùng Động Hư bộ pháp, chúng ta đi vòng cũng đến trước. Nếu vô tình gặp vực ngoại thiên ma thì đành dựa vào hư không pháp bảo của các hạ, nhưng hai vị e dè thì không đi cũng được." Thiên Cửu thần quân mỉm cười, "Bất quá Trạm Đài đạo hữu đồng ý cho mượn pháp bảo này thì không cần đi."

"Tiền bối tính toán chu toàn." Trạm Đài Linh Lan đương nhiên không muốn cho mượn Hư không kim hồ nên tìm cớ, dáng vẻ cho thấy bọn Thiên Cửu thần quân thèm muốn Hư không kim hồ.

Thiên Cửu thần quân mỉm cười, không nói gì nữa, toàn lực điều khiển long quy, nhất thời tất cả lại trầm mặc.

"Phu quân, chỉ chàng có khí khái nam tử hán, tiếc lời như vàng, không lám lời như nhiều tu sĩ, thiếp thích tính cách đó, chàng lại tuấn tú." Hắc Bồ Đề thiên mẫu truyền âm cho Vạn Hoàng công tử, thập phần ôn tồn.

"..." Vạn Hoàng công tử hơi giật giật môi, thân thể cứng lại.

"Phu quân, không lâu nữa là diệt được y trút giận cho chàng. Chúng ta chúc mừng bằng cách nào? Chi bằng chơi trò thiếp thích nhất, phu quân dùng thuật pháp hóa thành Ngụy Tác rồi bị thiếp cưỡng bức? Chắc thú vị lắm." Hắc Bồ Đề thiên mẫu hứng trí truyền âm cho Vạn Hoàng công tử.

"...!!" Vạn Hoàng công tử nổi gân xanh trên trán.

"Chơi, chơi cái đầu ngươi! Không vì y thì ai kết thành đạo lữ với ngươi! Khi thần thông của ta hơn người, ngươi là người đầu tiên ta giết! Biến thái, bức ta biến thành người khác nữa!" Vạn Hoàng công tử cơ hồ thổ huyết.

Y cho rằng Hắc Bồ Đề thiên mẫu nếu hóa tành nữ tu khác thì y còn cố chịu nhưng không ngờ ả tuy như thế nhưng cực kỳ tự luyến, không đời nào chịu như vậy, còn thích y hóa thành các kiểu nam tu để cùng ả song tu!

Kim sắc long quy của Thiên Cửu thần quân độn tốc cực kỳ kinh nhân, kim quang liên tục lóe sáng, thân ảnh cả toán tan biến vào không gian trên sơn môn Vũ Hóa thế gia. Hồi lâu sau mới có tu sĩ lục tục đến đến tra xét, thấy rõ cảnh tượng thì đều kinh hãi.

"Vũ Hóa thế gia bị Ngụy Tác san bằng rồi!" Tin này lan đi với tốc độ chưa từng có.

"Gian thương, vận khí của ngươi không tệ, hai thứ này chuyên môn để chống lại thiên kiếp..."

Đồng thời, bọn Ngụy Tác trên đường đến Băng thiên trì thì đã kiểm kê rõ những thứ lấy được từ Vũ Hóa thế gia.

user's avatar
Mr. Robot
I'm just anonymous. I'm just alone.
Báo Cáo Vấn Đề Báo Cho Chấp Sự
39 Xem
1 Thích
Cỡ Chữ
Cách Dòng
Font Chữ
Màu Nền
Màu Chữ
Ngày/Đêm
Kiểu Nền