Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể Like, Đánh Dấu, Chuyển Giao Diện Đọc... Chỉ mất 40 giây của bạn thôi nhưng còn nhiều đều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 683 Mở linh đài

Bạn đang đọc Thôn Thiên của Yêu Bạch Thái

Phiên bản Dịch · 2483 chữ · khoảng 9 phút đọc

Trong Tinh Vực Dương Lăng, một tia tinh lực phát ra, hội tụ tới vị trí mi tâm Dương Lăng. Sau đó, Thánh Vực, Chân Nhân Lĩnh Vực, Tiểu Thần Giới, cũng phân biệt có một tia lực lượng khác hội tụ mà đến. Hắn phúc lâm tâm tới, vội vã vận chuyển Vô Thượng Hỗn Nguyên, nhất thời đem bốn loại lực lượng dung hợp thành nhất thể.

Tất cả Hỗn Nguyên Lực Lượng, đây chính là Vô Thượng Hỗn Nguyên chân đế. Thánh lực, chân lực, thần lực, tinh lực, bị Dương Lăng dung hợp làm một, hóa thành một cổ lực lượng so với thần lực còn muốn đại hơn Vô Thượng Hỗn Nguyên đại lực.

Vô Thượng Hỗn Nguyên Lực, có cao thấp tầng thứ, nếu một loại Hỗn Nguyên Lực lượng, gọi là nhất trọng Hỗn Nguyên Lực, hỗn hợp lưỡng chủng lực lượng, tức là nhị trọng Hỗn Nguyên Lực. Cứ vậy loại suy, Dương Lăng lúc này hỗn nguyên bốn loại lực lượng, đây là tứ trọng Hỗn Nguyên Lực.

Một cổ lực lượng này, mạnh mẽ không gì sánh được, trong sát na lúc đó tràn ra xuống tới, rót vào trong cơ thể Dương Lăng. Dương Lăng thân thể phóng xạ ra vô số hào quang, chói mắt, trong bạch quang này, phát ra "Ù ù" tiếng vang.

Hỗn Nguyên Lực, đang dùng một loại phương thức không gì sánh kịp, cải tạo thân thể Dương Lăng. Dương Lăng hỗn nguyên thánh thể, hóa thành vô số bạch quang, tinh tinh điểm điểm, lúc tụ lúc tán. Trong bạch quang, tứ đại lĩnh vực, như ẩn như hiện.

Nếu là nhìn kỹ, mỗi một cái lĩnh vực, đều là một phương thế giới. Mỗi một lĩnh vực, đều phóng xuất ra lực lượng hùng hồn, sau đó bị hỗn nguyên thành Vô Thượng Hỗn Nguyên đại lực. Vô Thượng Hỗn Nguyên đại lực, tác dụng với bạch quang, khiến cho không ngừng tổ hợp biến hóa.

Phảng phất như thời gian lâu vô cùng, nhưng cũng phảng phất ngắn như một phần nghìn ức sát na vậy. Bạch quang lui thành một điểm cực nhỏ, nhỏ đến khó có thể thấy được, rồi bỗng nhiên mở rộng ra, vô cùng uy thế hướng bốn phương tám hướng áp bách qua, phía dưới Đại La Tru Thần Tháp cũng hơi chấn động.

Dương Lăng hình thể, lần thứ hai xuất hiện, hắn thân cao năm nghìn trượng, tứ đại lĩnh vực phát sinh lực lượng ngưng tụ thành Hỗn Nguyên Đại Lực, cùng thân thể liên tiếp đứng lên, cấu thành một cái hệ thống lực lượng cường đại. Trong não vực hắn, tứ đại lĩnh vực ở tứ phương, vị trí trung ương, Tu Di Niết Bàn đã hóa hư làm thực.

Tu Di Niết Bàn, ngang dọc tám trăm vạn dặm, có vô số sơn xuyên sông nước. Tám vạn ức nguyên hồn, đều đầu nhập Luân Hồi Chi Bàn. Niết Bàn vô trung sinh hữu, biến hóa ra một đôi song phụ mẫu, sinh nhi dục nữ, hứng lấy nguyên hồn chuyển thế sống lại.

Một loạt quá trình phức tạp này, chỉ trong một cái sát na liền phát sinh.

Tu Di Niết Bàn, cùng tứ đại lĩnh vực gắn bó thành một mảnh, Vô Thượng Hỗn Nguyên đại lực, đó là Dương Lăng linh đài lực. Linh đài lực này, cùng Bàn Cổ Giới phổ thông tu sĩ linh đài lực bất đồng.

Bàn Cổ Giới tu sĩ, linh đài lực lượng đơn giản không ngoài chín loại, đan tiêu, tử tiêu, thái tiêu v…v…, cửu tiêu lực, tức là linh đài lực. Chín loại lực lượng, phân biệt đại biểu lực lượng từ cửu phẩm tới nhất phẩm linh đài.

Dương Lăng Vô Thượng Hỗn Nguyên đại đạo, hoàn toàn đánh vỡ loại trói buộc này, khí dụng cửu tiêu lực, cải dụng Vô Thượng Hỗn Nguyên đại lực. Hơn nữa, nói chung, chỉ có lục phẩm linh đài, mới có thể thành lập được luân hồi quy tắc. Mà lúc này, Dương Lăng trong Tu Di Niết Bàn, có luân hồi chi bàn, cũng bằng như thành lập luân hồi quy tắc.

Này đây, lúc này Dương Lăng, tuy là mới mở linh đài, nhưng linh đài thế giới có chút viên mãn, so với một trong cửu phẩm linh đài, càng hoàn thiện hơn. Hơn nữa Dương Lăng linh đài thế giới, hoàn toàn cùng thân thể liên hệ cùng một chỗ.

Tu sĩ giống nhau, muốn phát huy linh đài lực lượng, cần đem linh đài lực lượng cùng thân thể dung hợp cùng một chỗ, tiến nhập trạng thái linh đài thân thể. Mà Dương Lăng, linh đài cùng thân thể vốn làm một thể, linh đài đó là thân thể hắn, thân thể cũng là linh đài hắn. Tu Di Niết Bàn, tức tại trong thân thể.

Loại trạng thái này, có thể khiến thực lực Dương Lăng, thời khắc đều bảo trì điều kiện tốt nhất, có thể phát huy ra chí cường lực lượng.

Linh đài vừa thành, vô số ký ức, như thủy triều vọt tới, được Dương Lăng tiếp thu.

Tam Thanh đại thế giới, có một vị Bàn Cổ chân nhân, tiến nhập một trong ba nghìn đại thế giới, mở ra Bàn Cổ Giới. Bàn Cổ Giới, là một cái thế giới cực kỳ đặc biệt, tuy là tiểu thiên thế giới, nhưng có thể trở thành đại thiên thế giới, thậm chí là thế giới có tiềm chất thành tựu trình tự càng cao.

Bàn Cổ chân nhân này, khi mở Bàn Cổ Giới, không biết vì sao, bỏ qua thân thể, nguyên thần bỏ chạy. Sau đó, Thiên Thần bộ tộc là một trong cửu đại thánh tộc, phát hiện ra Bàn Cổ Giới, tiến nhập trong đó.

Trong Thiên Thần, có một vị Nữ Oa Thiên Thần, mượn Bàn Cổ thân thể hỗn hợp một thân máu huyết, tạo thành một trăm lẻ tám Thuỷ Tổ Chân Nhân, từ đó tạo ra thái cổ chân nhân. Thái cổ chân nhân, có truyền thừa Chân Nhân Tộc cùng Thiên Thần Tộc, tiềm lực còn trên cả Thiên Thần.

Tại dưới Nữ Oa che chở, thái cổ chân nhân từ từ mạnh mẽ lên, đồng thời xuất hiện một nhóm người kiệt xuất. Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Nông, Nhân Hoàng Hiên Viên v…v…, đái lĩnh thái cổ chân nhân bộ tộc, quét ngang, hùng phách thiên hạ.

Thiên Thần bộ tộc, vốn tuyệt không có đem thái cổ chân nhân đặt ở trong mắt, chỉ là một tộc loại mới sinh ra mà thôi. Lúc đầu, thái cổ chân nhân thậm chí cùng Thiên Thần bộ tộc lui tới mật thiết, quan hệ thân mật. Dù sao, trong cơ thể thái cổ chân nhân, có dòng máu Thiên Thần bộ tộc đang chảy xuôi.

Loại quan hệ này, theo thực lực thái cổ chân nhân mạnh mẽ, mà chuyển biến. Nữ Oa bị Thần Giới trấn áp, trực tiếp dẫn đến song phương xung đột. Thái cổ chân nhân, lần đầu tiên thể hiện ra cường hãn, giết vào Thần Giới, nghiền nát bẻ gãy, đánh đuổi hàng tỉ Thần Binh.

Thiên Hoàng Phục Hy, đem Thiên Đế dẫm nát dưới chân, giải phóng Nữ Oa. Chuyện này, bị Thần Giới coi là vô cùng nhục nhã.

Mà lúc này, Thần Giới đem ma đầu, nghiệp lực dẫn vào Bàn Cổ Giới, cảnh này khiến thái cổ chân nhân tao ngộ nguy cơ. Lần lượt nội đấu, hơn nữa cùng Thái Cổ Hung Thú lần lượt ác chiến, thái cổ chân nhân từ từ yếu thế.

Phục Hy đại đế sớm dự đoán được, thành lập Tam Hoàng đại ấn, muốn nhất thống Cửu Châu, muốn thái cổ chân nhân trọn đời cường đại, nhưng lại thất bại. Thành lập thiên thê (thang trời), biện pháp cường đại tộc nhân đồng dạng cũng vô hiệu. Thẳng đến sau này, Phục Hy đại đế đi ra khỏi Bàn Cổ Giới, mang về bảy đại phù loại, rơi xuống nhân gian.

Từ lúc đó, thái cổ chân nhân từ từ bỏ quên Chân Nhân tu luyện, ngược lại tu luyện Tiên, Phật, Ma chư đạo, cuối cùng diễn biến trở thành Cửu Châu hôm nay.

Thần Nông đại đế sau đó cùng mãnh thú ác chiến, Thiên Thần thừa cơ đánh lén, đánh chết Thần Nông. Thần Nông bất hủ mầm móng hóa thành Cửu Châu đại địa, chờ đợi sau này, trọng sinh nhân gian, thành tựu bất hủ nguyên hồn. Bất hủ nguyên hồn này, không sợ Chúng Sinh Luân giảo nát, có thể từng thời khắc bảo trì hoàn chỉnh.

Đã trải qua chẳng biết bao nhiêu lần luân hồi, Lý Thái Chân ngang trời xuất thế. Một đời, Thần Nông chuyển thế thành Lý Thái Chân, hầu như đã gần thành công, nhưng rốt cục ngã xuống, bị Câu Ly Diễm chém giết.

Một đời Lý Thái Chân này, lần thứ hai trong bất hủ nguyên hồn, ngưng tụ ra bất hủ mầm móng, phong ấn trong Hỗn Nguyên bí tàng. Tới sau đó, Dương Lăng xuất thế, tìm được bất hủ mầm móng, thu được truyền thừa.

Đương Dương Lăng vừa mở mắt ra thì, trong ánh mắt hắn bắn ra hai lũ kim quang, ánh mắt đến nơi nào, chư thần tâm sinh sợ hãi.

Trong tay Dương Lăng xuất hiện Đạo Lực Xích, hơi vừa vận lực, Đạo Lực Xích "Oanh" nổ tung một tiếng, căn bản vô pháp trắc lượng hắn lúc này rốt cuộc có bao nhiêu Vô Thượng Hỗn Nguyên đại lực, tức linh đài lực.

Kinh Tiên Giản cầm trong tay, Dương Lăng hươi động, trong Kinh Tiên Giản có mười lăm mai chân văn dung hợp. Đến tận đây, chân binh có ba mươi sáu mai chân văn, uy lực lần thứ hai đề thăng.

Hôm nay Dương Lăng, bởi thu được đại lượng ký ức, ánh mắt trở nên sâu thẳm thâm thúy, thần sắc bình tĩnh.

Mở linh đài, toàn bộ Thần Giới đều bị kinh động, phương xa, vạn đạo thần quang bay tới, vừa dừng lại thì, hiện ra một nhóm Thiên Thần. Trong đó một người, cao quan cổ phục, cao chín nghìn trượng, hình dáng tướng mạo trang nghiêm, chính là Thiên Đế, hắn trầm giọng quát to: "Thần Nông!"

Dương Lăng ngồi xếp bằng trên đỉnh Đại La Tru Thần Tháp, thản nhiên nói: "Ta là Dương Lăng, không phải Thần Nông."

Thiên Đế thản nhiên nói: "Dương Lăng, ngươi tới Thần Giới, chẳng lẽ muốn báo oán trước đây?"

Dương Lăng lạnh lùng nói: "Bệ hạ sai rồi, không phải Dương Lăng muốn báo thù, là thái cổ chân nhân bộ tộc muốn báo thù."

Thiên Đế nhíu mày: "Trừ ngươi ra, ai dám đến thiên đình đây?"

Dương Lăng hai tay kết ấn, quát lên: "Hắn liền ở đây!" Một lũ quang khí, từ mi tâm Dương Lăng lao ra. Đây là Chí Thánh Tiên Quân bị dung hợp, đột nhiên trong lúc đó hiện hình.

Chí Thánh Tiên Quân này vừa ra, Cửu Châu đại địa, hàng tỉ sinh linh đều cảm ứng được. Địa Hoàng Giới khí tức, thần kỳ cùng Chí Thánh Tiên Quân liên hợp cùng một chỗ, nhất thời có thể khiến khí thế hắn đại trướng, càng ngày càng mạnh, cuối cùng vượt lên trên Thiên Đế.

Chư thần quá sợ hãi, Dương Lăng nói: "Hắn mang theo thái cổ chân nhân nộ hỏa, tám trăm vạn năm tích góp từng tí một! Mang theo vạn ức nhân loại, vô số đại tích súc cừu hận! Thiên Thần bộ tộc, chung cuộc phải trả giá rất đắc!"

Ngọc sách thứ mười một, muốn Dương Lăng trảm lạc Chí Thánh Tiên Quân hóa thân, Dương Lăng lúc đầu không hiểu ý. Hôm nay mới biết, từ giáo hóa nhân giới, đến mở Địa Hoàng Giới, đến thu Nhân Hoàng Ấn, Địa Hoàng Ấn v…v…, đều là vì Chí Thánh Tiên Quân hôm nay mà chuẩn bị.

Chí Thánh Tiên Quân, mới là người đánh Thần Giới, thậm chí Đại La Tru Thần Tháp, cũng chỉ là đạo cụ của hắn mà thôi.

Thiên Đế cười nhạt: "Tám trăm vạn năm, thái cổ chân nhân cũng không thể trở mình, hôm nay đồng dạng cũng không thể thành công."

Dương Lăng thở dài một tiếng: "Thiên đạo bất nhân, sát!"

Chí Thánh Tiên Quân hai mắt, bắn ra hai cổ điện quang, quát to: “Hôm nay ta phải san bằng Thần Giới!”

Tiên Quân tay hữu vung lên, Đại La Tru Thần Tháp phóng xuất sát quang nhất thời tăng cường nghìn vạn lần, những Thiên Thần này vây công, bị thần quang đảo qua, nhất thời hôi phi yên diệt. Đáng sợ sát khí, vô cùng sát ý, hướng bốn phương tám hướng tràn đi ra ngoài, rung động toàn bộ Thần Giới.

Thiên Đế kinh hãi, quát to: "Tiệt hạ hắn!"

Cho dù là Thiên Đế, cũng cảm giác được uy hiếp. Bọn họ đều tính sai một điểm rồi, Dương Lăng, cho tới bây giờ cũng không phải là người đánh tới Thần Giới, hắn chỉ là một người phụ trợ. Chí Thánh Tiên Quân này, mới là chân chính sát thủ Thiên Thần, chính là nhân vật san bằng Thần Giới.

Chí Thánh Tiên Quân, mượn lực lượng Địa Hoàng Giới, mượn vô số nguyện lực, thực lực đề thăng lên một cái trình độ bất khả tư nghị đích. Mượn Đại La Tru Thần Tháp, đến chỗ nào, thần ngăn sát thần, tiên cản tru tiên, không ai là địch thủ.

Dương Lăng ngồi xếp bằng trên Đại La Tru Thần Tháp, thờ ơ lạnh nhạt, tịnh không ra tay. Mắt thấy Chí Thánh Tiên Quân đem từng vị vị Thiên Thần, từng vị vị thần tiên chém chết, mạc vô biểu tình.

Thiên Đế quát to: "Bày Thiên Thần đại trận!"

Nhất thời, hàng tỉ Thần Binh từ bốn phương hướng tụ lại, trong sát na lúc đó, kết thành Thiên Thần đại trận. Đại trận này vừa ra, trong đó ngưng tụ thành một tôn hư ảnh. Hư ảnh này, thu nạp vô số lực lượng của Thiên Thần, uy lực mạnh mẽ đạt được một cái trình độ bất khả tư nghị.

Hư ảnh cao ba vạn trượng, điên cuồng hét lên một tiếng, đem bàn tay to hướng Chí Thánh Tiên Quân trấn áp tới. Chí Thánh Tiên Quân nhìn cũng không nhìn, huy quyền đánh tới, liền có một đạo kinh thiên sát khí tiến lên, hắn là mượn sát khí Đại La Tru Thần Tháp, phát ra một kích này.

Bạn đang đọc Thôn Thiên của Yêu Bạch Thái
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 20

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự