Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể Like, Đánh Dấu, Chuyển Giao Diện Đọc... Chỉ mất 40 giây của bạn thôi nhưng còn nhiều đều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 644 Ngọc Dung thành tựu tứ phẩm linh đài

Bạn đang đọc Thôn Thiên của Yêu Bạch Thái

Phiên bản Dịch · 2487 chữ · khoảng 9 phút đọc

Trầm Khắc bằng vào nhạy cảm mà nhận biết, rất nhanh hướng Vệ Đạo Minh thế lực khắp nơi hạ đạt cảnh cáo, toàn bộ Vệ Đạo Minh đều khẩn trương lên, tùy thời chuẩn bị đối kháng ứng phó đại quy mô.

Nhưng Thanh Đằng đạo nhân sau một lần xuất thủ, bỗng nhiên mai danh ẩn tích, giằng co thời gian rất lâu

Dương Lăng quay lại Cửu Dương Tháp, hắn hôm nay có thời gian khứ không ngừng tu luyện, ngày ấy đả thông quanh thân thần hóa huyền khiếu, hắn tiến nhập Hỗn Nguyên bí tàng, chiếm được Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo, Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo này, có thể đem chân nhân chi đạo cùng tiên đạo dung hợp lại được, có thể khiến cho Dương Lăng đạt được một tầng thứ thật mạnh mẽ.

Bất quá, muốn tu luyện Hỗn Nguyên Đại Đạo, Dương Lăng còn chưa đạt được điều kiện, muốn tu luyện Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo, hắn phải ngưng tụ ra chân hình, song song đả thông toàn bộ thần hóa huyền khiếu đến lúc đó, mới đem chân hình cùng thần hóa chân thân hợp làm một, thành tựu Vô Thượng Hỗn Nguyên Thánh Thể

Vô Thượng Hỗn Nguyên Thánh Thể, chính là kết quả linh nhục hợp nhất, có thân thể mạnh mẽ cùng thực lực cận chiến, cũng có chân hình bay vút lên biến hóa kỳ diệu, khi Hỗn Nguyên Thánh Thể vừa thành, không chỉ có không cản trở tiếp tục đả thông thần hóa kinh lạc, hơn nữa còn khiến thần hóa kinh lạc rõ ràng hiển hiện ra.

Về phần tu luyện tiên đạo, Hỗn Nguyên Thánh Thể đồng dạng có thể mở linh đài thế giới, đạt được tầng thứ Tiên Tôn, chỗ bất đồng chính là, Tiên Tôn thành tựu Hỗn Nguyên Thánh Thể, linh đài thế giới rất quảng đại, thực lực cũng rất mạnh mẽ

Lúc ngưng tụ thánh thể, Dương Lăng phát ra lực lượng, đã không hề đơn thuần là thần hóa lực lượng hoặc đạo lực, tinh lực v…v…, mà là chứa nhiều lực lượng hỗn hợp, sản sinh ra vô thượng hỗn nguyên đại lực.

Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Lực, phẩm chất trên cả thần hóa lực lượng, có ưu điểm chứa nhiều lực lượng, lực sát thương cường hoành, biến hóa thêm kỳ diệu.

Lý Thái Chân lưu lại ký ức có thể khiến Dương Lăng biết, Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo này, cùng Vạn Pháp Tổ Sư lưu lại Hỗn Nguyên Đại Đạo trên thực tế bất đồng, Lý Thái Chân ngày trước là tham khảo Hỗn Nguyên Đại Đạo, từ đặc điểm đó kết hợp tự thân, mới sáng chế ra Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo

Vạn Pháp Tổ Sư Hỗn Nguyên Đại Đạo, là đem đạo lực, chân lực dung hợp được, nhưng cuối cùng vẫn là đi đường tu tiên, mà Dương Lăng thì bất đồng, hắn tu luyện Vô Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo, là đem thân thể cùng thần anh đồng dạng tiến hành dung hợp, không chỉ có đem lực lượng dung hợp, còn muốn đem cả hình thần dung hợp

Nguyên Hỗn Nguyên Đại Đạo, có thể khiến Dương Lăng tiên đạo cùng chân nhân tu hành chung, cùng tiến bộ, không có kiềm chế lẫn nhau, trái lại có thể tiếp xúc lẫn nhau

Cho nên kế tiếp, Dương Lăng có hai đại nhiệm vụ, một phải đánh thông toàn bộ thần hóa huyền khiếu, hai phải ngưng tụ chân hình

Dương Lăng thần hóa huyền khiếu, đã đả thông năm trăm năm mươi cái, có năm ức năm nghìn vạn đấu thần hóa lực lượng, bộ vị trên thân người có ba trăm sáu mươi thần hóa huyền khiếu, đả thông được một trăm bảy mươi hai chỗ, còn có một trăm chỗ chưa có đánh thông

Bất quá, trước khi đả thông huyền khiếu, Dương Lăng tu luyện phải đủ Lực Hoàn, Lực Hoàn là do Phệ Thần Thanh Nghĩ tiêu hao đại lượng thời gian, thôn phệ đại lượng thần thi, mới có thể ngưng tụ thành.

Trong Lực Hoàn, chất chứa Thập Duy đại thần lực, có thể cung cấp cho Dương Lăng hấp thu, từ đó mở ra thần hóa huyền khiếu trên đầu

Càng lo nghĩ, thì cũng chỉ có Bảo Bảo có thể giúp hắn, vì vậy Dương Lăng gọi Bảo Bảo ra.

Bảo Bảo nghe xong Dương Lăng giải thích, lập tức liền đem Thần Nông Tiên thu hút trong Tử Vong Tuyệt Địa. Trong Thần Nông Tiên, ẩn dấu đại lượng thần thi, những Phệ Thần Thanh Nghĩ này, cũng đều bị bắt vào trong đó.

Dương Lăng khiến Bảo Bảo khống chế Tử Vong Tuyệt Địa, có thể khiến cho đại lượng Thanh Nghĩ sinh sôi nảy nở, đồng thời cung cấp ra nhiều Lực Hoàn. Hiện nay, trên người Dương Lăng vẫn còn có hơn mười mai Lực Hoàn, rất thiếu cho ngày sau, nếu không sớm chuẩn bị, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện.

Bảo Bảo đem thời gian Tử Vong Tuyệt Địa, khống chế thành bên ngoài một ngày đêm, bên trong là nghìn năm thời gian, Thanh Nghĩ vẫn chưa cảm giác được thời gian nhanh hơn, chúng nó trước sau như một cứ sinh sôi nẩy nở, thôn phệ thần thi, sản sinh ra Lực Hoàn

Làm xong chuyện này, Dương Lăng cũng chưa vội đi đả thông huyền khiếu, mà là đem Trảm Tiên Hồ Lô ra, ám kim sắc tiểu hồ lô này, trên đó lộ ra kinh thiên sát khí

Ngày trước, khi Trảm Tiên Hồ Lô thành tựu, Dương Lăng làm viên mãn nội bộ trận pháp của nó, hóa hậu thiên thành tiên thiên sau đó, lại đem ba mai chân văn đại biểu pháp tắc lực lượng luyện nhập trong đó, do đó có thể khiến cho uy lực Trảm Tiên Hồ Lô đạt được một cái tầng thứ bất khả tư nghị.

Thế cho nên khi đó Dương Lăng, căn bản vô pháp thi triển được pháp khí này, cho nên chuẩn bị đợi khí linh Trảm Tiên Hồ Lô lớn lên mới dùng. Mà hiện tại, Dương Lăng thần hóa lực lượng quá năm ức đấu, ngay cả uy lực Nhân Hoàng Ấn, cũng có thể phát huy được một phần, hắn cho rằng đã có thể thôi động vật ấy.

Tâm niệm khẽ động, Dương Lăng đem lực lượng rót vào trong hồ lô, quát lên: "Trảm Tiên ở đâu?"

Trảm Tiên Hồ Lô quay tròn một vòng, miệng hồ lô vọt lên một đạo hào quang thẳng tắp, phía trên huyền phù một mặt người, hai mắt một mũi, trong mắt bắn ra một lũ kỳ quang, bắn phá mọi nơi

Cửu Dương đồng tử hiếu kỳ đứng ở bên quan sát, bị lũ bạch quang này chiếu tới, nhất thời tay chân tê dại, kinh sợ mà quát to một tiếng, ảnh hưởng đến toàn bộ Cửu Dương Tháp đều cường liệt rung động

Dương Lăng vội vã thu hồ lô, mắng la đồng tử, nhưng trong lòng rất vui mừng, mới vừa rồi thi triển, miễn cưỡng có thể khống chế Trảm Tiên Hồ Lô

Lúc này, trên hào quang đoàn miệng hư ảnh phun ra nhân ngôn: “Chủ nhân”

Dương Lăng nói: "Trảm Tiên, ngày sau không cần ta chỉ huy, ngươi cũng có thể giết địch được, hiểu không?"

"Vâng!” Trảm Tiên Hồ Lô tuân mệnh, linh trí nó chưa thể toàn bộ khai hóa, nó nói có chút không thuận lợi.

Dương Lăng biết việc này phải từ từ, thu lại hồ lô, chính thức bắt đầu đả thông thần hóa huyền khiếu

Song song cùng Dương Lăng tu luyện, còn có Thanh Đằng đạo nhân, lúc này, hắn cũng đang toàn lực đả thông kinh lạc quanh thân, tu luyện thiên thánh chân thân

Thanh Đằng đạo nhân lúc này phóng ra bản thể, thân cao hơn một nghìn trượng, thân thể phóng xạ ra quang hoa chói mắt, hắn mở mắt, thầm nghĩ: "Ba mươi sáu trọng thiên thánh kinh lạc, ta đã đả thông ba mươi mốt trọng, đả thông thêm ngũ trọng, tức có thể thành tựu thiên thánh chân thân, đến lúc đó, nhất giới này không có người nào là địch thủ của ta "

"Thiên thánh chân thân mà thành, thì bước tiếp theo, là có thể mở thiên thánh nguyên giới, phản hồi Tam Thanh đại thế giới, báo thù huyết hận "

Nghĩ xong, Thanh Đằng đạo nhân xuất ra một hạt châu trắc lực, đem thánh lực cả người đưa vào trong đó, nhất thời, toàn bộ hạt châu đều sáng lên

"Ba mươi tám ức đấu thánh lực, cái lực lượng này, hẳn là có thể đánh bại Dương Lăng, nhưng như muốn giết chết hắn, còn xa chưa đủ" thu lại hạt châu, Thanh Đằng đạo nhân hắn tiếp tục tu luyện

Thời gian như thoi đưa, đảo mắt năm năm thời gian trôi qua.

Một ngày này, Dương Lăng ở lại trong cung điện, phóng xạ ra hàng tỉ quang hoa nhưng không do Dương Lăng phát ra, mà là Ngọc Dung Tiên Tôn, nàng tại trong năm năm liên tục đột phá, lúc này đang thành tựu tứ phẩm linh đài

Tứ phẩm linh đài Ngọc Dung, khuôn mặt rất đẹp vô pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung

Hầu như cùng lúc, Dương Lăng đả thông cái thần hóa huyền khiếu cuối cùng quanh thân người, đến tận đây, hắn tổng cộng đả thông bảy trăm ba mươi tám chỗ thần hóa huyền khiếu, có bảy ức ba nghìn tám trăm vạn đấu thần hóa lực lượng

Dương Lăng mới vừa xuất quan, Ngọc Dung Tiên Tôn đã cười dài ở bên ngoài nghênh tiếp: "Chúc mừng phu quân "

Tuy rằng tâm tính viên mãn, Dương Lăng nhìn dáng dấp kiều thê, cũng nhịn không được trong lòng rung động, tiến lên kéo tay nàng, cười nói: " Tu luyện của nàng, thực sự là tiến triển cực nhanh, đáng để chúc mừng "

Ngọc Dung mặt ngọc ửng đỏ, nhẹ giọng nóit: "Phu quân, Mỹ Nhân Chi Đạo này, lực sát thương có hạn, nhưng bất quá tu hành lại rất nhanh, tứ phẩm linh đài xong, Ngọc Dung còn muốn kế tục đột phá, nhất định phải cùng phu quân âm dương tương hợp, bằng không..."

Dương Lăng "Ha ha" cười: "Là ta sơ sót" lập tức lôi Ngọc Dung lại, hướng sau phòng đi đến

Bảo Bảo mấy người xa xa trông thấy như vậy, nhưng không tới, Bạch Liên hé miệng cười nói: "Ngọc Dung sợ là thua rồi."

Lục mỹ tỳ đứng ở phía sau mấy nàng, các nàng cùng bọn Bảo Bảo thành kiến đã không còn, dù sao tu hành nhân, không có thời gian lục đục với nhau, như vậy bình an vô sự đối với song phương đều có ích lợi.

Nghe vậy, Hương Nhị u ám thở dài: "Chủ nhân ngày trước đồng tử thân, đã cấp cho tiểu thư, xem ra đời này là không được rồi."

Bảo Bảo vừa nghe, trong lòng có chút ngọt ngào, ngày ấy tại trong tư vực, nàng trở thành nữ nhân thứ nhất của Dương Lăng.

Dương Lăng vào ngọa thất, thực sự là nhất mực phong tình

Cửu Dương tinh khí ngưng tụ ra giường ngủ, thất thải lưu quang làm màng che, tứ diện vụ khí dày đặt

Tuy là tứ phẩm linh đài, nhưng Ngọc Dung Tiên Tôn cũng tim đập như hươu chạy, e thẹn ép vào trong lòng Dương Lăng chỉ là, cặp mắt ngập nước câu dẫn con ngươi của nàng, đang cùng Dương Lăng đối diện, tự như đang khát cầu cái gì…

Dương Lăng cười nói: "Hôm nay tu hành, còn chưa có cấp cho Dương gia lưu lại một hậu nhân, Bảo Bảo mặc dù có thai, nhưng thời gian nàng sinh, còn phải chờ hơn một nghìn năm nữa."

Ngọc Dung nhẹ nhàng cười, đem cặp môi thơm nứt đưa lên

Dương Lăng cũng không phải chưa làm loại chuyện này, ngày ấy tại trong tư vực, hắn cùng với Bảo Bảo đã từng chết chết sống sống, chỉ trong chốc lát công phu, trong đó liền truyền đến tiếng rên rĩ của Ngọc Dung.

Rốt cuộc tu hành nhân làm việc không giống bình thường, mây trôi cuồn cuộn, hoàn toàn che phủ tình huống trong đó, nhưng trong tầng mây này, có vô số sấm sét nổ vang, hàng tỉ hào quang bắn ra, cũng không biết Dương Lăng thi triển cái thủ đoạn gì, thỉnh thoảng thì nghe Ngọc Dung thét chói tai vài tiếng…

Cũng may ngọa thất này thập phần kỳ lạ, đem thanh âm đều cắt đứt, không có kinh động người bên ngoài

Dương Lăng đang mây mưa hẹn ước, thì ngoài Cửu Dương Tháp, hốt nhiên tới một vị đạo nhân, nếu Dương Lăng thấy, tất nhận biết người này, chính thị Ất Mộc đạo nhân

Lúc này Ất Mộc đạo nhân, cư nhiên đã là nhất phẩm linh đài tu vi

Ất Mộc vừa xuất hiện, Kim Linh đồng tử là người thứ nhất lao tới, quát to: "Người tới là người phương nào? Hãy xưng tên ra "

Ất Mộc đạo nhân cười nói: "Trở lại bẩm báo với chủ nhân nhà ngươi, ta là Ất Mộc đạo nhân, có việc cầu kiến "

Kim Linh đồng tử nghĩ thầm: "Lão gia nhà ta đang phong lưu, nào có thời gian gặp ngươi lão già kia" nhất thời gương mặt phát lạnh, "Chủ nhân nhà ta gần đây bận rộn, không rảnh gặp khách, thỉnh quay về "

Ất Mộc nhíu mày nói: "Ngươi không thông báo, sao biết hắn không đến gặp ta? Mau, bản đạo nhân có chuyện quan trọng cần báo."

Kim Linh đồng tử quát lên: "Đã nói không gặp ngươi, lão nhi nếu không đi, thì hãy xem một kiếm của ta."

Ất Mộc cả giận nói: "Không đạo lý gì cả"

Kim Linh cũng tức giận đứng lên, cho rằng đối phương là cố ý đến đây gây sự, lập tức quát to: "Ngũ Hành, lưu lại người này "

"Ầm ầm long "

Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, tung ra lao tới, phía sau kéo dài một dãi ngũ sắc kỳ quang, không đầu không đuôi hướng Ất Mộc đạo nhân trấn áp xuống.

Ất Mộc đạo nhân lấy làm kinh hãi, trầm giọng nói: "Tiểu tử vô lễ" tay phải phất lên, liền có một bóng cây hư ảnh thật lớn xuất hiện, ngăn chận Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn.

Bạn đang đọc Thôn Thiên của Yêu Bạch Thái
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 20

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự