Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể Like, Đánh Dấu, Chuyển Giao Diện Đọc... Chỉ mất 40 giây của bạn thôi nhưng còn nhiều đều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 242 Đi Tới Trung Nguyên Châu

Bạn đang đọc Thôn Thiên của Yêu Bạch Thái

Phiên bản Dịch · 2230 chữ · khoảng 8 phút đọc

"Thông Thiên Nguyên Thần!" Diệp Hoàn Chân phát hiện, ảnh tượng này không rõ mơ mơ hồ hồ, bất quá nghe được tên gọi vang dội như vậy, Diệp Hoàn Chân mừng rỡ: "Thông Thiên! Tên này thật là uy phong!" Sau đó kỳ quái hỏi, "Sư phụ, vì sao đồ nhi thấy không rõ ảnh tượng?"

"Đây là tiên môn đạo ấn, lại vừa tâm ấn, ẩn chứa vô thượng huyền diệu, tự ngươi chậm rãi thể hội." Dương Lăng vung tay áo, đem Diệp Hoàn Chân chuyển quay về đan thất.

Diệp Hoàn Chân chỉ phải kế tục tu luyện, hắn lúc này còn chưa biết, Dương Lăng truyền xuống "Đạo Ấn ", nói rõ đã đem đạo thống của mình truyền thừa ký thác tại trên người hắn. "Đạo ấn" này không phải chuyện đùa, trong đó chất chứa suốt đời tìm hiểu tới tinh túy của Dương Lăng, giá trị không thể đo lường được.

Đối với người tu hành mà nói, tu luyện vĩnh viễn liên tục không đình chỉ. Mà từ lúc Huyết Hải đào sinh, Dương Lăng đem thời gian chủ yếu tu luyện đều dùng để đả thông kinh lạc, cùng với tu luyện Thiên Xạ Quyết. Đặc biệt đối với đả thông kinh lạc, Dương Lăng trong nội tâm coi trọng nhất.

Kinh qua thực tiễn mấy năm nay, Dương Lăng đã nhận thức được đả thông kinh lạc, đối với đề thăng Chân Lực có chỗ tốt thật lớn. Trên thực tế, sức chiến đấu trên người Dương Lăng, có chín thành phát ra từ Chân Nhân thân thể. Trong đó đối với Dương Lăng bang trợ lớn nhất đó là Chân Lực.

Nguyên nhân chính là vì có Chân Lực, Dương Lăng mới có thể phá pháp đấu kiếm, có sức chiến đấu sánh bằng Đạo Quân. Lúc này Dương Lăng, mặc dù không mượn pháp khí, bàn tay trần cũng có thể cùng Đạo Quân đánh một trận.

Chỉ cần Chân Lực cường đại, Dương Lăng từ trong Chân Võ Tâm Ấn tìm hiểu được vũ kỹ mới có thể phát huy ra chân chính uy lực, mới có thể đem Thiên Xạ Quyết kế tục tu luyện xuống phía dưới. Trong đó Chân Võ Tâm Ấn thiên về luyện hình, Thiên Xạ Quyết thiên về luyện thần, hai cái bù trợ nhau, nhưng đều phải ỷ lại vào Chân Lực mới thi triển được.

Ngoài tu luyện ra, Dương Lăng lục tục đem tài liệu từ bên trong Huyêt Hải Kiếm Phủ lấy được đều luyện thành Cửu Chuyển Huyết Quang Đan. Mấy nghìn cái dược đỉnh, trong mỗi cái dược đỉnh không gian đều có cở mười dặm, bên trong đại đa số chất đầy tài liệu luyện đan.

Kiếm Phủ ngày trước khiến Dương Lăng luyện chế một ức Cửu Chuyển Huyết Quang Đan, cũng không phải là thuận miệng mà nói, mà là do đại lượng tài liệu, cũng đủ luyện chế ba ức mai Cửu Chuyển Huyết Quang Đan. Mấy nghìn cái dược đỉnh, cũng chỉ tích súc dung nạp Kiếm Phủ trữ dược khoảng chừng một phần ba.

Dùng Kim Quang luyện đan, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ khoảng nửa khắc đã luyện ra mấy vạn mai. Hơn nữa Dương Lăng luyện được càng nhiều, tốc độ luyện đan lại càng quen thuộc, tốc độ lại càng nhanh. Cho nên thời gian không bao lâu, toàn bộ tài liệu đều bị Dương Lăng luyện thành đan dược, luyện ra đủ một ức hai nghìn vạn mai Cửu Chuyển Huyết Quang Đan.

Như vậy kinh thiên tài phú, ngay cả Dương Lăng cái chủ nhân này cũng thấy kinh hãi. Một ức hai nghìn vạn đan dược, hơn nữa là tuyệt phẩm Linh Đan, Dương Lăng hoài nghi Thái Dịch Môn cũng không có thể thoáng cái xuất ra nhiều đan dược như vậy.

Lúc luyện đan, Dương Lăng lại đem chỗ đoạt được từ Đại Long Vương mấy trăm mai yêu thú nội đan luyện hóa, hóa thành đan dược chắc chắn. Những ... đan dược này, phẩm chất so le không đồng đều, số ít là trung, hạ phẩm Thần Đan, đa số còn lại là tuyệt phẩm Linh Đan.

Được nhiều như vậy đan dược, Dương Lăng tự giác dùng để khai tông lập phái vậy là cũng đủ rồi, thành lập một cái đạo tràng càng không phải nói chơi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục, Dương Lăng nhận được chưởng giáo triệu kiến, đi tới nghị sự điện. Dương Lăng theo truyền lệnh đồng tử tiến nhập đại điện, phát hiện chưởng giáo cùng ba vị Tiên Tôn đều tại đó, vội vã nhất nhất bái kiến.

"Miễn lễ, Dương Lăng, truyền cho ngươi đến, là vì việc mở đạo tràng ở Trung Nguyên Châu." Chưởng giáo cười nói, "Ngày mai, ba vị Tiên Tôn tiễn ngươi đi tới Trung Nguyên Châu. Đợi thiết hạ truyền tống pháp trận xong, ba vị Tiên Tôn liền phải phản hồi, sự tình còn lại đều giao cho ngươi tới xử lý."

"Vâng, đệ tử tuân mệnh." Dương Lăng nói.

Thanh Phong Tiên Tôn nói: "Dương Lăng, lúc đến Trung Nguyên Châu, ngươi hành sự nhất định cẩn thận. Thái Huyền Môn mặc dù không dám giơ đuốc cầm gậy đối với ngươi hạ thủ, nhưng tất sẽ giống như tại trong Huyết Hải xuất ra rất nhiều thủ đoạn, ngươi một mình không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục."

Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị: "Đệ tử minh bạch."

"Nhưng cũng không có thể sợ đầu sợ đuôi, nhớ kỹ phía sau ngươi còn có Thái Dịch Môn. Đi tới Trung Nguyên Châu, chuyện thứ nhất đó là tuyển chọn một chỗ linh khí hội tụ. Chuyến này, ngươi có thể mang năm trăm danh bậc thầy đi trước, để mà kiến tạo cung điện. Mặt khác, trong môn sẽ cấp cho ngươi một trăm vạn mai tuyệt phẩm Linh Đan, một trăm kiện tuyệt phẩm Bảo Khí. Sẽ phái năm mươi danh ngoại môn trưởng lão, mười tên nội môn trưởng lão, nghe ngươi điều khiển." Chưởng giáo lại tiếp tục nói, "Nếu còn có cái gì cần, tới đó có thể nói."

Dương Lăng tự nhiên sẽ không chối từ nhiều như vậy chỗ tốt, tạ ơn qua chưởng giáo, hỏi: "Chưởng giáo chí tôn, đệ tử có một chuyện chưa rõ."

"Cứ nói." Chưởng giáo nói.

Dương Lăng nói: "Đệ tử tuổi còn trẻ kiến thức nông cạn, tu vi càng thêm yếu nhược so với các sư huynh. Chân truyền đệ tử, Thiên Nhất Đạo Tôn, Đông Hải Đạo Tôn tựa hồ thích hợp hơn đệ tử đi tới Trung Nguyên Châu chủ trì đạo tràng."

Chưởng giáo cười nói: "Nguyên nhân thứ nhất, ngươi đã biết, cho ngươi đi, là vì đem một bộ phận tán tu lưu lại. Ngươi làm không sai, khiến Thái Dịch Môn ta lại thêm lực lượng tân sinh. Cái nguyên nhân thứ hai, ngươi ngày sau sẽ biết."

Chưởng giáo không nói, Dương Lăng tự nhiên không dám hỏi nhiều.

Thanh Phong Tiên Tôn tiếp lời nói: "Dương Lăng, tới Trung Nguyên Châu rồi, ngươi chỉ cần gặp chuyện là làm. Nơi đó không phải Cửu Châu, thả tay chân đi làm."

"Vâng!"

Lúc này, Thanh Phong Tiên Tôn đem một trăm vạn mai đan dược, một trăm kiện tuyệt phẩm Bảo Khí giao cho Dương Lăng, nói: "Ngươi có thể trở lại chuẩn bị, ngày mai xuất hành."

Dương Lăng rời khỏi đại điện, quay lại Động Huyền Sơn chuẩn bị.

Sau một phen thương nghị, Bạch Liên, Ngưu Đại Bằng đều nguyện ý hộ tống Dương Lăng đi tới đó. Mà Dương Lăng lại thấy nhân thủ không đủ, vì vậy cố ý đi một chuyến Chu Tước Viện, gặp Xích Viêm Đạo Quân bắt chuyện, muốn mượn một số nội môn đệ tử dùng.

Cũng là Dương Lăng loại thiện nhân được thiện quả, Xích Viêm Đạo Quân nói truyền xuống không lâu sau, liền có mười lăm tên nội môn đệ tử bái kiến. Mười lăm người này, chính là một đám người ngày trước bị Dương Lăng chém cánh tay, sau lại dùng Diệu Hóa Đan khôi phục.

Nhóm người này cảm tạ ân đức Dương Lăng, tự nguyện đứng ra tương trợ. Dương Lăng mừng rỡ, đem mười lăm người tiến nhập Thái Dịch Động Thiên. Cuối cùng định ra chọn người đi tới Trung Nguyên Châu, trong Huyết Hải đi ra mười sáu danh Pháp Sư, mười tên Pháp Thai tu sĩ, tám gã Đạo Thai tu sĩ. Ngoài ra còn có Bách Chiến Đạo Quân, Ngưu Đại Bằng, Bạch Liên, cùng với Chu Tước Viện mười lăm tên nội môn đệ tử.

Ngày kế, ba vị Tiên Tôn đi tới Động Huyền Sơn. Thanh Phong Tiên Tôn đem tay áo phất một cái, bọn người Dương Lăng được đưa vào trong tay áo. Trong tay áo, sớm đã có năm mươi danh ngoại môn trưởng lão, mười tên nội môn trưởng lão, cùng với năm trăm danh đại tượng (thầy thợ xây dựng), những người này đều phải nghe Dương Lăng điều phối.

"Tham kiến Dương chủ trì." Mọi người tiến lên tham kiến Dương Lăng.

Dương Lăng hoàn lễ, phát hiện năm mươi danh ngoại môn trưởng lão, đều là Luyện Khí Kỳ tu vi. Mười tên nội môn trưởng lão đều đã kết thành Kim Đan, bất quá dạng này, suốt đời cũng khó có thể đột phá Kim Đan Sơ Kỳ. Về phần năm trăm danh đại tượng, tu vi thì so le không đồng đều, từ Luyện Khí Kỳ tới Kim Đan Kỳ, hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm một bộ phân.

Trên đường trải qua hai ngày, mọi người liền nghe rõ thanh âm Thanh Phong Đạo Tôn truyền đến: "Đã đến Trung Nguyên Châu." Sau đó đều thấy một trận thiên toàn địa chuyển, chân đã chạm tới mặt đất rồi, trước mắt một mảnh sáng láng.

Dương Lăng đảo qua mọi nơi, phát hiện thân ở trong vạn sơn tùng, mỗi một chỗ đều là xanh um tươi tốt, sơn thanh thủy tú.

Ba vị Tiên Tôn phóng xuất Dương Lăng mấy người, sau đó thi triển tiên gia thủ đoạn, đem một toà núi nhỏ đào rỗng, lại tiêu hao ba ngày thời gian tiếp theo thiết lập một tọa truyền tống đại trận, có thể tốc hành trở về Thái Dịch Môn.

Mà ba ngày thời gian, Dương Lăng cũng không nhàn rỗi, lệnh cho đại tượng đem ngọn núi chung quanh truyện tống trận đều cải tạo thành động phủ, cung cấp cho mọi người tạm thời ở lại. Chỉ là nơi đây linh khí không đủ, không thích hợp thành lập đạo tràng.

Truyền tống đại trận kiến thành, ba vị Tiên Tôn gọi Dương Lăng tới, Thanh Phong Tiên Tôn nói: "Dương Lăng, việc còn lại, do ngươi quyết đoán, nếu có gì trắc trở, có thể phái người đi tới Thái Dịch Môn xin giúp đỡ."

Nói xong, ba vị Tiên Tôn trực tiếp đi qua truyền tống đại trận trở về Thái Dịch Môn.

Lúc này, Bạch Liên, Long Vô Song đi tới, nói: "Dương đại ca, việc cấp bách, là phải tìm kiếm một tòa linh mạch ngầm, sau đó mở động phủ."

Dương Lăng gật đầu: "Nói đúng, nhưng việc tìm kiếm linh mạch phải chậm rãi tiến hành." Suy nghĩ một chút, lại nói, "Bạch Liên, ngươi phụ trách phái phát đan dược, mỗi người một trăm mai."

Bạch Liên lấy làm kinh hãi: "Nhiều như vậy?"

Dương Lăng cười nói: "Muốn cho mọi người an tâm tu luyện, đạo tràng há có thể một ngày kiến tạo thành sao?"

Bạch Liên lĩnh mệnh phân phát đan dược, dựa theo tu vi cao thấp, phân biệt biếu tặng bất đồng phẩm cấp đan dược, mỗi người đều là một trăm mai. Sau đó, Dương Lăng lại lệnh cho mọi người an tâm tu luyện, tự thân thì mượn Thiên Huyễn Pháp Bào biến ảo dung mạo, hóa thành Bồ Đề Đạo Nhân đi ra phiến núi lớn này.

Đối với Trung Nguyên Châu, Dương Lăng quả thực hoàn toàn không biết gì cả, cho nên trước khi muốn thành lập đạo tràng, Dương Lăng quyết định đi một chuyến, đối với Trung Nguyên Châu phải có đại thể lý giải, mưu định rồi sau đó hành động.

Dương Lăng quần áo phiêu phiêu, dưới chân đằng khởi ngũ thải độn quang, đi về phía đông.

Dọc theo đường đi, Dương Lăng chẳng biết đi qua bao nhiêu sơn thủy, đi qua bao nhiêu quốc gia lớn nhỏ, gặp qua bao nhiêu hoa cỏ cây cối, vừa đi là được ba tháng, hành trình trên trăm vạn dăm, đối với Trung Nguyên Châu cuối cùng cũng có lý giải kết cuộc.

Một ngày hôm nay, Dương Lăng đi tới phụ cận một tòa mênh mông cuồn cuộn kéo dài cự đại sơn mạch. Dương Lăng quan sát sơn mạch, như cự long ngủ đông, nhìn đi nhìn lại, nhìn thấy trong sơn mạch này, có một cái linh mạch thật lớn quán thông, Dương Lăng vui vẻ: "Chính là ở đây a!"

Bạn đang đọc Thôn Thiên của Yêu Bạch Thái
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 14

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự