Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể Like, Đánh Dấu, Chuyển Giao Diện Đọc... Chỉ mất 40 giây của bạn thôi nhưng còn nhiều đều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 155 Di Sơn Đảo Hải

Bạn đang đọc Thôn Thiên của Yêu Bạch Thái

Phiên bản Dịch · 2790 chữ · khoảng 10 phút đọc

Chưởng giáo chí tôn hạ lệnh, lập tức có trưởng lão đi tới Động Huyền Sơn trù bị. Dương Lăng thì được Thiên Long Đạo Quân mời đến Thiên Long Điện, bốn vị Đạo Quân còn lại cũng đến bái phỏng Thiên Long Điện. Bốn vị Đạo Quân phân biệt là Hàn Băng Đạo Quân, Không Không Đạo Quân, Nhất Nguyên Đạo Quân, Tứ Phương Đạo Quân. Bốn người đều là hạng người tu vi tinh thâm, đã luyện thành chân cương, chỉ kém một bước tối hậu "Khai ngộ ", sẽ thành tựu Đạo Tôn thân thể.

"Dương sư đệ có thể đi qua Bỉ Ngạn Hải, bốn người chúng ta cảm giác kính phục sâu sắc." Tứ Phương Đạo Quân miệng nói "Sư đệ ", đây là một loại thừa nhận địa vị. Ngay cả Đông Hải Đạo Tôn đều phải gọi Dương Lăng một tiếng "Sư đệ ", những người này tự nhiên cũng không dám coi thường Dương Lăng.

Dương Lăng cười nói: "Tiểu đệ may mắn đi qua, không đáng nhắc tới."

Hàn Băng lạnh lùng nói: "Ngày trước ta tiến nhập Bỉ Ngạn Hải, hàng tỉ ý niệm sinh ra trong đầu, bị nhốt đủ một tháng. Một tháng này, ta dù chưa tìm hiểu ra cái gì, nhưng biết một điểm, muốn đến ‘ bỉ ngạn ’, chí ít cũng phải tu luyện tới Tiên Tôn cấp số."

Dương Lăng nghĩ thầm: "Trong bốn người, Hàn Băng Đạo Quân này tu vi tối cao." Cười nói: "Không dối gạt sư huynh, tiểu đệ nghiên tập quá Phật pháp, thông hiểu một ít thiên cơ Phật lý, làm càn mà đi ra."

Ngũ đại Đạo Quân trầm mặc chốc lát, Hàn Băng Đạo Quân hốt nhiên cười nói: "Sư đệ lúc này ngược lại nhắc nhở ta, nghĩ ta khô tọa trong Hàn Băng Cung trăm năm, chưa tiến thêm một chút. Đông Hải Đạo Quân nhất thời đốn ngộ, một là hắn có cơ duyến, hai là Dương sư đệ gặp cơ hội, xuất thủ tương trợ. Như vậy xem ra, khô tọa cũng không thể ngộ đạo."

Thiên Long Đạo Quân: "Hàn Băng, ngươi sớm nên đi ra ngoài là vừa."

Hàn Băng Đạo Quân cười, đứng dậy nói: "Chư vị, tạm biệt." Một đạo tinh hàn cương khí bay vút lên, Hàn Băng này cư nhiên nói đi là đi, ra khỏi Thái Dịch Động Thiên, ly khai phạm vi Thái Dịch Môn, tứ hải thiên địa, mặc hắn ngao du.

Hàn Băng vừa đi, Tứ Phương, Nhất Nguyên, Không Không cũng đều nhìn nhau cười, Tứ Phương Đạo Quân nói: "Nghe nói nơi phía nam xa xôi, có một vị Nam Cực Tiên Tôn, chiêu đải khách bát phương, có chủng chủng kỳ diệu, ba người ta không bằng kết bạn đi tới, kiến thức phong cảnh Nam Hải."

Nhất Nguyên Đạo Quân, Không Không Đạo Quân cùng ứng tiếng đồng ý, ba người song song từ biệt Thiên Long, Dương Lăng, phá không mà đi, cũng là nói đi là đi.

Bốn vị Đạo Quân ly khai, Thiên Long Đạo Quân cười nói: "Chỉ tiếc ta trong tay còn có chuyện chưa xong, bằng không cũng cùng bọn chúng cùng đi."

Dương Lăng ở Thiên Long Điện đợi mấy ngày, thấy đại trưởng lão đến đây thông báo, nói Động Huyền Sơn đã kiến tạo cung điện xong, Dương Lăng có thể đi tới định cư. Dương Lăng tạ ơn đại trưởng lão, từ biệt mọi người Thiên Long Điện, phản hồi Thanh Tiêu Uyển.

Dương Lăng người còn chưa tới, trong Thanh Tiêu Uyển đã đầy cả người, bọn họ đều đang đợi Dương Lăng trở về.

"Nghe nói Dương Lăng cùng Đông Hải Đạo Quân đánh đố, Dương Lăng tuy rằng thắng, nhưng Đông Hải Đạo Quân thành Đông Hải Đạo Tôn, thực lực lớn mạnh, lúc này Dương Lăng phiền phức lớn a."

"Ngươi biết cái gì! Đông Hải Đạo Tôn đã cùng Dương Lăng nắm tay giảng hòa, có người còn nói trở thành bằng hữu."

"Bỉ Ngạn Hải xem ra cũng không có gì đáng sợ, có thể chúng ta cũng có thể đi qua."

"Hanh, quá dốt! Bỉ Ngạn Hải, có người nói rằng Đạo Tôn cũng không nhất định có thể qua, ngươi tính là cái gì?"

Mọi người còn trong tiếng nghị luận, Dương Lăng đã phản hồi. Đối với tình hình như vậy, Dương Lăng đã gặp phải qua một lần, một lần hắn tại Cửu Môn Pháp Hội lập hạ đại công, mọi người tới đây chúc mừng, lúc này ứng phó cũng như vậy.

Những người này, đến đây có chúc mừng, có khi là hỏi thăm tin tức, có khi là hướng Dương Lăng cầu đan dược, thỉnh giáo tu hành, Dương Lăng cũng tuyệt không chậm trễ bất luận kẻ nào, cấp bậc lễ nghĩa đều chu đáo. Liên tiếp ba ngày, trong Thanh Tiêu Uyển mới hết người tới bái phỏng.

Ba ngày sau, Đông Hải Đạo Tôn phái tới một gã đồng tử đến đây, đem Sơn Hà Đồ giao cho Dương Lăng. Sơn Hà Đồ tới tay, Dương Lăng lập tức lệnh cho Vấn Thiên, Thái Cực nhị đồng tử đi tới Nam Cương, đem linh mạch dựng dục Thiên Địa Linh Thai, thu hút vào trong Sơn Hà Đồ.

Nhị đồng tử đi rồi không lâu sau, Bạch Liên, Ngưu Đại Bằng lục tục chạy tới. Ngưu Đại Bằng này luyện thần thành công, Dương Lăng xem hắn trong ba mươi năm nhất định có thể kết thành Linh Đan, nội trong năm mươi năm thì hi vọng thành tựu Chân Nhân. Về phần Bạch Liên, tu luyện Song Nguyên Chân Quyết cũng dần dần hiện ra hiệu quả, chủ nguyên thần, phụ nguyên thần đã thành hình, trên dưới mười năm nhất định có thể có thành tựu.

Nói chuyện vài câu, Dương Lăng từ trong Kim Quang nhiếp ra một kiện tuyệt phẩm Bảo Khí, trên Bảo Khí có khắc "Liệt Thần Giản" ba chữ. Đem Liệt Thần Giản giao cho trong tay Ngưu Đại Bằng, cười nói: "Đại Bằng, cái pháp khí này khá thần diệu, ngày sau ngươi hành tẩu Cửu Châu, có thể dùng để phòng địch."

Ngưu Đại Bằng thật thà cười: "Sư huynh, ngươi cho ta, ngươi dùng cái gì?"

Dương Lăng nói: "Ta không cần." Dương Lăng nói chính là lời nói thật, tuyệt phẩm Bảo Khí đối với hắn mà nói, đã không có gì uy hiếp trí mạng. Ngược lại, Dương Lăng toàn lực một kích, thực lực cuồng mãnh bá đạo, có thể đem Bảo Khí đánh nát bấy.

Ngưu Đại Bằng vẻ mặt vui mừng, liền không khách khí nhận lấy.

Dương Lăng lại xuất ra hai thanh phi kiếm, đều là tuyệt phẩm Bảo Khí, phi kiếm một tên "Linh Ba ", một tên "Linh Lãng ", nhị kiếm hợp lại, có thể kết thành "Ba Lãng Kiếm Trận ", có uy lực bằng hạ phẩm Đạo Khí.

Bạch Liên vừa giật mình vừa vui sướng: "Dương đại ca, đây... đây là quá quý trọng."

Bạch Liên không giống như Ngưu Đại Bằng tâm tư thật thà, lập tức nghĩ là lễ vật quá trọng.

Dương Lăng thản nhiên nói: "Ngươi thời gian tới tu luyện ra song nguyên thần, mới có thể thi triển kiếm này, chỉ cần không gặp người tài ba, tuyệt sẽ không thua thiệt, nhận lấy a."

Bạch Liên liếc mắt nhìn Dương Lăng, than nhẹ một tiếng, tiếp nhận song kiếm, buồn bã nói: "Tiểu muội không biết làm sao cảm tạ mới tốt."

Dương Lăng cười nói: "Có nhân, ắt có quả, ta hôm nay giúp ngươi, ngươi có ngày cũng có thể giúp ta." Sau đó lại nói, "Bạch Liên, Đại Bằng, ta ngày mai sẽ định cư ở Động Huyền Sơn, nơi này phạm vi quảng đại, linh khí dư thừa, các ngươi nếu nguyện ý, có thể đi tới Động Huyền Sơn tu luyện."

Ngưu Đại Bằng, Bạch Liên nào có đạo lý không đáp ứng, lập tức biểu thị thập phần cam tâm tình nguyện. Hai người lập tức phân biệt phản hồi tiên uyển của mình, thu thập thỏa đáng, tùy thời chuẩn bị đi tới Động Huyền Sơn. Dương Lăng là chân truyện đệ tử, có tư cách mang một ít người thân cận tới địa bàn của mình.

Tỷ như Thiên Long Đạo Quân, Thạch Bất Ngữ v…v…, bên người đều có một ít tu sĩ phụ thuộc.

Lúc Dương Lăng biếu tặng pháp khí, Thái Cực đồng tử, Vấn Thiên đồng tử đã đi tới Nam Cương trong Bách Vạn Đại Sơn. Lúc này, trong sơn cốc, có một số tu sĩ, nhân số đạt tới trăm người, đang tàn bạo mà đấu đá một chỗ, trên mặt đất đã nằm không ít thi thể.

Trên không trung một người quát lên: "Bản pháp sư ở giữa, còn lại mọi người cút ngay!"

Tên còn lại cả giận nói: "Ngươi tính vậy là sao, bản Đạo Quân diệt ngươi!" Lập tức đánh về phía tên pháp sư kia.

Mọi người loạn đấu, không trung Vấn Thiên đồng tử cười lạnh nói: "Một đám ngu xuẩn."

Thái Cực đồng tử: "Hãy bớt sàm ngôn đi, mau ra tay."

Vấn Thiên đồng tử Sơn Hà Đồ trong tay run lên, nhất thời một đạo kỳ quang rơi xuống, mọi người tranh đấu trong lòng sợ hãi, thoát đi chạy mất mạng rời khỏi hiện trường, chốc lát trong lúc đó, người đi mất tiêu không một người ở lại. Sơn Hà Đồ treo ở giữa không trung, nhị đồng tử song song hóa thành một đạo thanh quang, quay chung quanh đại địa phương viên ba vạn dặm.

Khoảng chừng một khắc, Vấn Thiên đồng tử quát lên: "Khởi!"

Thái Cực đồng tử cũng quát nói: "Nhiếp!"

Sơn Hà Đồ phát ra kỳ quang chấn động, phương viên ba vạn dặm đại địa bắt đầu rung động đứng lên. Trong phương viên ba vạn dặm tu sĩ đều bị kinh động, hướng bốn phương tám hướng mà nhảy lên bỏ chạy. Vô số dã thú cũng bị kinh động, kinh khủng mọi nơi quan vọng, không biết tại sao.

Rung động giằng co nửa canh giờ, bỗng nhiên trong lúc đó, phương viên ba vạn dặm tất cả cây cỏ núi đá, hà khê cầm thú, đều bị thu hút vào trong Sơn Hà Đồ. Mà nguyên lai địa phương này, lại xuất hiện một cái vực sâu thật lớn đạt trên nghìn dặm.

Sau khi thành công, Vấn Thiên đồng tử thu hồi Sơn Hà Đồ, nhìn chằm chằm vực sâu này nói: "Thái Cực, không bằng ta đưa nước biển vào đây, đem nó làm thành ruộng đồng?"

"Diệu!" Thái Cực vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vậy là nhị đồng tử, lập tức chạy tới Nam Hải, thi triển vô thượng đạo thuật, đem một tảng lớn hải vực chuyển vào trong vực sâu.

Nam Cương tu sĩ, thấy được một màn kỳ cảnh, khắp bầu trời nước biển, đại dương mênh mông một mảnh, một chút quán nhập vực sâu. Nhất thời, trận gió kích động, phong vân biến sắc, nguyên bản quần sơn, hôm nay biến thành một cái đại hồ ba vạn dặm.

Thấy như vậy một màn các tu sĩ mục trừng khẩu ngốc, có người kêu lên: "Di sơn đảo hải! Đây là trong truyền thuyết di sơn đảo hải a!"

"Người này chí ít là Đạo Tôn cấp số người tài ba, thậm chí là Tiên Tôn cấp số đại năng!”

Đảo hải điền uyên, bất quá là trò chơi của Vấn Thiên đồng tử, Thái Cực đồng tử mà thôi, lúc tạo ra đại hồ này xong, nhị đồng tử lập tức phản hồi Thái Dịch Môn, hướng Dương Lăng phúc mệnh.

Hôm nay, Dương Lăng đem Thiên Địa Linh Thai đặt trong Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ này thực sự là kỳ diệu, ba vạn dặm quần sơn bị thu hút trong đó, trong núi sinh linh có thể tự do tự tại sinh hoạt. Trong Sơn Hà Đồ có nhật nguyệt tinh thần, ban ngày đêm tối, tất cả dường như ngoại giới, không có chút bất đồng.

Chỉ là người tiến nhập Sơn Hà Đồ, nếu không có Dương Lăng đồng ý, liền rất khó từ trong đồ đi ra, cả đời bị nguy khốn.

An trí tốt Thiên Địa Linh Thai, ngày kế, Dương Lăng mang theo Thanh Tiêu Uyển linh thú tiên cầm, cùng Ngưu Đại Bằng, Bạch Liên hướng tới Động Huyền Sơn.

Động Huyền Sơn, rông ba nghìn dặm, dài tám nghìn dặm, trọng loan núi non trùng điệp, có kỳ phong núi cao và hiểm trở, linh trúc tiên thảo, linh thú tiên cầm, nhất phái tiên gia khí tượng. Động Huyền Sơn trên đỉnh cao nhất, thấy có một tòa cung điện, dùng linh ngọc tối thượng đẳng kiến tạo.

Dương Lăng biết, Thái Dịch Môn bồi dưỡng một nhóm " Đại tượng ", chuyên môn phụ trách kiến tạo. Nhóm đại tượng này đa số là Trúc Cơ Kỳ tu vi, một ít người kết thành Kim Đan. Đại tượng phụ trách khởi công xây dựng quỳnh lâu điện ngọc, đình thai lầu các, mỗi một một đại môn phái, đều phải phân phối nhất định số lượng đại tượng đồ dự bị.

Đại tượng tu vi cũng không tệ, cho nên kiến tạo cung điện tốc độ cũng là cực nhanh. Như chỗ ngồi trước mặt Dương Lăng trong đại điện này, quy mô to, khí tượng bất phàm, nhưng cũng chỉ dùng ba đến, năm ngày là làm thành.

Mọi người đến trước điện, Ngưu Đại Bằng cười nói: "Sư huynh, điện này còn chưa có tên gọi, sư huynh phải cho nó một cái tên."

Dương Lăng hơi trầm ngâm: "Vậy gọi nó là Bồ Đề Điện."

Bạch Liên cười nói: "Tên rất hay."

Mọi người tiến vào trong điện, cảm giác linh khí dư thừa, linh hạc Cực Quang vui vẻ nói: "Chủ nhân, linh khí ở đây, so với tiên uyển nồng nặc gấp mười lần!"

Dương Lăng cười nói: "Thái Dịch Động Thiên, là một trong ba mươi sáu động thiên, tự nhiên linh khí dư thừa. Cực Quang, ngày sau trong Động Huyền Sơn tiên cầm, linh thú, đều do ngươi thống lĩnh. Nếu người nào có tư chất tu hành, ngươi có thể mang đến gặp ta."

Cực Quang đại hỉ: "Vâng, Cực Quang tuân mệnh."

Dương Lăng ngụ lại Động Huyền Sơn, chân truyện đệ tử chung quanh Động Huyền Sơn, qua lại chúc mừng.

Ngày hôm đó, một gã chân truyền đệ tử đến đây bái phỏng, người này có đạo hào "Tử Vi Chân Nhân" . Dương Lăng thấy người này khí độ bất phàm, mặt vuông tai lớn, nên đối xử thập phần khách khí. Ngưu Đại Bằng vừa thấy người này, lại lập tức tiến lên lễ bái: "Lão sư, lão nhân gia ngài thế nào tới đây?"

Nguyên lai Tử Vi Chân Nhân này, là truyền đạo ân sư của Ngưu Đại Bằng. Ngày trước Ngưu Đại Bằng có duyên tiên đạo, là bởi vì tuệ nhãn Tử Vi Chân Nhân nhận ra, phát hiện Ngưu Đại Bằng tư chất bất phàm, Vì vậy đưa tới Thái Dịch Môn, trở thành ngoại môn đệ tử.

Tử Vi Chân Nhân "Ha hả" cười: "Ngươi có thể kết giao bằng hữu với Dương sư đệ như vậy, là ngươi may mắn, đứng lên đi."

Dương Lăng thấy người này là ân sư Ngưu Đại Bằng, nên nói: "Tử Vi sư huynh đến thăm, tiểu đệ vui mừng vô cùng."

Tử Vi Chân Nhân nói: "Ta đến, là hướng sư đệ cầu một vật."

Dương Lăng ánh mắt chợt lóe: "Ah? Chẳng biết sư huynh cần cái gì?"

"Thiên Tâm Đan." Tử Vi Chân Nhân nói, "Sư đệ nếu có thể tặng ta một quả Thiên Tâm Đan, tiểu huynh nguyện dùng vật này đổi lấy." Dứt lời, Tử Vi Chân Nhân trong tay có một cái bạch sắc tiểu chung.

Dương Lăng nhìn thoáng qua, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Nguyên Nguyên Chung, chung này là trong thần sơn thiên nhiên sinh thành, gõ nó không vang, quẳng nó không vỡ, ta cũng không biết vật ấy có ích lợi gì. Nhưng tiểu huynh nghe nói sư đệ có Thất Tình Chung, nói vậy biết lai lịch chung này."

Vấn Thiên đồng tử thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Đổi! Nhất định phải đổi!"

Bạn đang đọc Thôn Thiên của Yêu Bạch Thái
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 21

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự