Hình bìa

Thôn Thiên Thực Địa Hệ Thống

Tác giả Chính Nghĩa Địch
Thể loại Khoa Huyễn Mạt Thế
Trạng thái Dropped
Số Chữ 835,376
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 12+
21 thích
4225 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tận thế đêm trước, ngẫu hoạch Thôn Thiên Thực Địa hệ thống.

Nam chủ nhiệm vụ, dĩ nhiên là ăn sạch toàn bộ thế giới hết thảy zombie dị chủng?

Này này chuyện này... Zombie là đem ra ăn sao?


Thành Viên Đóng Góp

LTSE
00:46 22/11/2017

Tương Tự Truyện Thôn Thiên Thực Địa Hệ Thống