Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể Like, Đánh Dấu, Chuyển Giao Diện Đọc... Chỉ mất 40 giây của bạn thôi nhưng còn nhiều đều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 1316 Ba Cấp Độ Thần Thể

Bạn đang đọc Thôn Phệ Tinh Không của Ngã Cật Tây Hồng Thị

Phiên bản Convert · 2515 chữ · khoảng 12 phút đọc

"U Hải Vô Tận của ta, thật sự quá lớn!" "Bây giờ đã lớn như vậy, theo thời gian trôi qua, tương lai đường kính hẳn có thể đạt tới mức phải tính bằng năm ánh sáng. " La Phong thầm than: " Thần thể khổng lồ như thế, mặc dù trong truyền thừa văn minh viễn cổ cũng là thứ khó tin rồi. Nếu muốn dung hợp vào một thần thể, vậy, xuất phát từ thần lực, ta phải ít nhất đạt tới 9 vạn lần gien mới được." Xuất phát từ thần lực, dĩ lực phá pháp, cuối cùng trở thành Chân Thần. Cũng chia cao thấp! Bên trong Vũ Trụ Nguyên Thủy, gien hoàn mỹ là 10.081 lần! Một khi đột phá hạn chế này, tỷ như đạt tới 11.000 lần gien sinh mạng, lúc này chỉ cần động tâm ý, là có thể làm cho Thần Quốc phát sinh diễn biến, hóa thành Vũ Trụ Nhỏ. Đương nhiên biên độ loại đột phá này cũng cũng không giúp gì nhiều cho thực lực. Dựa theo ghi chép trong truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch… Xuất phát từ thần lực, nếu gien trong vòng 3 vạn lần, cũng sẽ đi cùng lộ tuyến với đột phá quy luật thành Chân Thần, thực lực không khác nhau nhiều lắm. Từ 3 vạn lần tới 6 vạn lần gien sinh mạng, được xem là tầng thứ nhất. Từ 6 vạn lần tới 9 vạn lần gien, được xem là tầng thứ hai. Từ 9 vạn lần đến vô hạn gần với mười vạn lần, là tầng thứ ba. Đó mới là ba cấp độ của con đường thần lực… Trong đó tầng thứ nhất, có thể làm cho thần thể tăng gấp mười lần độ cao gốc! Tỷ như trước kia chỉ cao mười vạn km, sẽ có thể nhảy vọt tới cao trăm vạn km. Thần lực này xét về lượng thì trên thực tế chính là gấp ngàn lần rồi. Có thể vẫn một mạch bảo trì giữ nguyên ưu thế khi đã trở thành Chân Thần, thậm chí vẫn giữ khi tiếp tục lên cao hơn nữa. Tầng thứ hai, sẽ làm thần thể có độ cao tăng vọt ngàn lần lúc đầu! Như Nhân Loại, có thể cao một ức km! Tầng thứ ba là tầng khó nhất, dù sao trong ghi chép ở truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch, dù xuất phát thần lực như thế nào, cũng chưa bao giờ có ai có gien đạt tới mười vạn lần, chỉ có thể tận lực tiếp cận! Do đó chín vạn lần đã có thể nói là một cánh cửa không tưởng tượng nổi rồi. Đạt tới cánh cửa này, vậy thần thể sẽ có kích cỡ tùy tâm, thần thể vô hạn! Đúng rồi, thần thể vô hạn, thể tích vô hạn! Quyết định cuối cùng chính là thể tích thần lực. Thần lực càng nhiều, thể tích càng lớn! Đương nhiên một khi trở thành Chân Thần, cuối cùng số lượng dự trữ thần lực cũng sẽ có một mức cố định. Phải biết là thần lực là có hạn. Mặc dù Bản Nguyên Vũ Trụ Nguyên Thủy, cũng không thể đem tất cả năng lượng cấp cho một sinh linh. Đặc biệt là khi Vũ Trụ Chi Chủ đột phá thành Tối Cường Giả. Bình thường, Vũ Trụ Nguyên Thủy vẻn vẹn chỉ trợ giúp một chút trong việc diễn biến Vũ Trụ Nhỏ thôi. Về phần thần thể? Như Vũ Trụ Chi Chủ bình thường, đều theo con đường quy luật. Khi họ đột phá thành Tối Cường Giả, sau đó phải dựa vào Vũ Trụ Nhỏ chuyển hóa năng lượng hỗn độn thành thần lực, cung ứng cho bản thân, làm cho bản thân đạt tới cấp độ Vũ Trụ Tối Cường Giả có gien gấp vạn lần. "Ba cấp độ này, tầng thứ nhất thì cực hạn là cao trăm vạn km. Tầng thứ hai cực hạn cao một ức km. Tầng thứ ba cực hạn có thể tích vô hạn. " La Phong thầm nói: " Nhưng cũng chỉ là cực hạn thôi. Muốn thần thể lớn lên thật sự, cũng cần phải hút vào rất nhiều thần lực. Hai cấp độ trước thì còn có thể dựa vào việc từ từ hút vào thần lực của bản nguyên Vũ Trụ để bổ sung, nhưng còn thể tích vô hạn…" La Phong thầm lắc đầu. Cung ứng Vũ Trụ Nguyên Thủy là có hạn. Tới một trình độ nhất định, cũng không thể hút được nữa. Nếu không Cửu U Hải cũng không đến mức không thể lớn lên được nữa. "Trong truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch từ văn minh viễn cổ của ta, nếu người nhận truyền thừa có thể đột phá tới gien chín vạn lần, đời trước của người nhận truyền thừa đó bình thường đều sẽ tìm tới bảo vật có dự trữ thần lực như biển cấp cho hậu bối hấp thu, từ đó hình thành số lượng dự trữ thần lực vô cùng kinh người cung cấp cho thần thể. " La Phong thầm nói: " Còn thời đại văn minh bây giờ, căn bản không có được loại bảo vật như vậy." "May mà ta có U Hải Vô Tận, cũng có thể cung cấp." "Với thể tích U Hải Vô Tận, phải đạt tới gien chín vạn lần, kích cỡ tùy tâm, thần thể vô hạn, như thế mới có thể hoàn toàn làm được. " La Phong thầm nói. Xuất phát từ thần lực, có ba cấp độ. Tầng thứ ba cực khó khăn! Nếu nói một vạn Vũ Trụ Chi Chủ cũng khó có một người xuất phát thần lực thành công, còn muốn đạt tới tầng thứ ba, có thể nói là một vạn Chân Thần xuất phát từ thần lực, cũng khó có lấy một người đạt tới tầng thứ ba. Mặc dù các thế hệ người nhận truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch bằng vào truyền thừa, chỉ cần xuất phát theo lộ tuyến thần lực đều có thể thành công, chỉ là đạt tới tầng thứ ba lại vẻn vẹn chỉ có hai người. Mà đều là có kỳ ngộ, vận khí. "Tầng thứ ba, tuy rất khó với ta, nhưng vẫn có hy vọng rất lớn. " La Phong thầm nói. "Một là ta có truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch." "Hai là ta có Truyền Thừa Không Gian, có thể tu luyện vạn lần thời gian." Tu luyện vạn lần thời gian là vô cùng xa xỉ. Vì vạn lần thời gian gia tốc vốn đã làm ngược với quy luật thời gian không gian. Vậy cường giả tu luyện trong thời gian gia tốc có cấp độ càng cao, càng cần đến cái giá cao hơn! Như La Phong lúc trước tu luyện ở Thần Thú Giới, vì hắn lúc trước thực lực còn yếu, do đó Tinh Không Thủy Tổ mới dễ dàng đáp ứng như vậy. Còn lúc trước tranh đoạt truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch, các thế lực lớn đều phải nghiến răng, cho những cường giả trong thời gian ngắn duy trì thời gian gia tốc vạn lần. Loại gia tốc này sử dụng tài nguyên cực lớn trong Vũ Trụ Nhỏ! Tới cấp Vũ Trụ Chi Chủ, đối với Vũ Trụ Nhỏ sẽ tạo sức ép rất lớn. Nếu một Vũ Trụ Tối Cường Giả mưu toan tu luyện thời gian gấp vạn lần, thì mức tiêu hao còn bất bình thường hơn nữa. Không ai dám làm lâu ngày như vậy! "Ta tu luyện bên trong Truyền Thừa Không Gian, lại có thể một mạch duy trì thời gian vạn lần." "Ba là, cũng là điểm quan trọng nhất, phân thân U Hải Vô Tận của ta có bí pháp thiên phú Sáng Tạo!" U Hải Vô Tận tổng cộng có hai đại thiên phú, một là Hóa Hải, hai là sáng tạo. Trong đó nếu liên tục thi triển, sẽ có thể phân tích ra tính chất đặc biệt của các sinh mạng, thậm chí sáng tạo ra sinh mạng. Như Cửu U Chi Chủ có thể sáng tạo ra một tộc quần. Chỉ dựa vào thực lực Vũ Trụ Chi Chủ, thậm chí mặc dù là Vũ Trụ Tối Cường Giả, chỉ dựa vào bản thân cũng không ai có thể sáng tạo ra một tộc quần. Nhưng Cửu U Chi Chủ làm được. La Phong cũng có thể làm được. Chính là dựa vào bí pháp thiên phú Sáng Tạo. "Dựa theo truyền thừa văn minh viễn cổ, loại bí pháp thiên phú có thể phân tích căn bản sinh mạng, sáng tạo ra sinh mạng như vậy, chính là phụ trợ để nghiên cứu gien sinh mạng tốt nhất. Có nó, ta sẽ có hy vọng lên tới gien chín vạn lần. " La Phong thầm nói: " Có điều kiện, kế tiếp là cần phải nỗ lực hết sức." Kỳ thật các thế hệ người nhận truyền thừa, có người nhờ vào người nhận truyền thừa đời trước hỗ trợ, có ai mà không có điều kiện tốt? Thế mà chỉ có hai người có thể đạt tới tới gien chín vạn lần. Vì La Phong cần nghiên cứu tỷ tỷ sinh linh do Vũ Trụ Nguyên Thủy thai nghén, từ sinh mạng thực vật, sinh mạng máu thịt, sinh mạng kim loại, sinh mạng loại đá, sinh mạng Năng Lượng vân vân, chẳng những nghiên cứu sinh linh sống, còn có cả những sinh linh chết nữa. Như vô số vật liệu trong vũ trụ, vật liệu kim loại, đá, trái cây, kỳ vật vân vân… Kết hợp tỷ tỷ sinh linh, tỷ tỷ vật chất, tất cả đều nghiên cứu. Con đường này. Cần thời gian vô tận, đầu nhập tâm lực vô tận, nghiên cứu sinh linh, vật chất vô tận, đi tìm con đường giúp cho thần lực đột phá, thậm chí trong quá trình này, La Phong còn cần lấy được rất nhiều thi thể cường giả để phân tích… Khó! Khó! Khó! La Phong tin chắc con đường xuất phát thần lực trở thành Chân Thần! Nhưng hắn không nắm chắc đạt tới gien chín vạn lần, chỉ dám nói hắn có hy vọng. "Chỉ cần có hy vọng, đã nỗ lực." "Nếu vòng luân hồi này sắp chấm dứt, mà vẫn còn chưa đạt tới gien chín vạn lần, bất luận lúc đó gien ta đạt tới bao nhiêu, ta cũng lập tức thành Chân Thần. " La Phong thầm nói. Bất luận như thế nào, nhờ vào ba ưu thế, trước khi vòng luân hồi chấm dứt, mình có thể dễ dàng đột phá vạn lần gien. "Kế tiếp là ta phải đi Vũ Trụ Hải, thu thập nhiều kỳ vật đặc thù, thậm chí nhiều sinh linh. " La Phong thầm nói. Chỉ có từ phương hướng khác nhau mà thăm dò căn bản của sinh mạng, mới có thể tìm được con đường đột phá thần lực. La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ đứng trước lan can. - Sư phụ. La Phong trịnh trọng nói: - Ta muốn đi Vũ Trụ Hải. - Đi Vũ Trụ Hải? Hỗn Độn Thành Chủ nhìn về phía La Phong. - Ừm, ta muốn thành Tối Cường Giả, phải thu thập mấy thứ kỳ vật trong Vũ Trụ Hải. La Phong nói. Hỗn Độn Thành Chủ kinh ngạc vô cùng: - Thành Tối Cường Giả vì sao phải thu thập kỳ vật? Kỳ vật là thứ tiếp cận chí bảo chí cường, rất hiếm thấy. - Sư phụ, kỳ vật ta tuyệt nhiên không phải chỉ nói về các loại bảo vật. La Phong cười nói: - Mà là những vật phẩm kỳ lạ, không nhất định là chí bảo binh khí. Chỉ cần kỳ lạ là được. Thậm chí đến cả một khối đá đặc thù một chút cũng là thứ ta cần đến. - Ngươi… Hỗn Độn Thành Chủ cũng đã được La Phong cho biết rất nhiều tin tức truyền thừa, lúc này cả kinh: - Ngươi muốn theo con đường thần lực? - Ừm. La Phong gật đầu. - Theo truyền thừa văn minh viễn cổ miêu tả, không phải nói con đường thần lực là vô cùng khó khăn sao? Hỗn Độn Thành Chủ không kìm được nói: - Chẳng lẽ ngươi muốn U Hải Vô Tận… - Đúng, ta không muốn bỏ qua nó. La Phong gật đầu: - Do đó từ nay về sau, bản tôn và phân thân Kim Giác Cự Thú của sẽ trường kỳ ở Vũ Trụ Hải. Về phần trong Vũ Trụ Nguyên Thủy, phân thân Ma Sát Tộc, phân thân U Hải đều ở lại. Ta cũng sẽ lưu lại hai viên Cổ Thần Nhãn. Như vậy cũng đủ ứng phó tất cả rồi. Hỗn Độn Thành Chủ khẽ gật đầu. Trường kỳ ở Vũ Trụ Hải… Đệ tử mình cực kỳ quyết tâm. Nhưng muốn thành công theo con đường xuất phát từ thần lực, phải vô cùng bền lòng, có nghị lực cực lớn! "Mục tiêu của ta là gien chín vạn lần trong văn minh viễn cổ có thể nói là cao nhất. Trong truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch, cũng mới có hai người thành công. Ta không đập nồi dìm thuyền, làm sao có thể thành công? " La Phong thầm nghĩ trong lòng. - Tốt, đi đi. Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu: - Hảo hảo lang bạt trong Vũ Trụ Hải đi. Được rồi, ngươi có Tinh Thần Tháp, Mộ Lăng Chi Chu, năng lực vượt qua nguy hiểm mạnh hơn cả Vũ Trụ Tối Cường Giả. Lúc trước ba người bày mưu hại chết Cự Phủ, ngươi cũng phải chú ý họ một chút, cũng dò xét hiểu rõ vì sao họ phải đối phó với Cự Phủ. Dù sao làm Cự Phủ chết đối với họ không có ích gì nhiều lắm, mà nguy hiểm lại lớn. Ta cuối cùng vẫn có cảm giác sau lưng còn có âm mưu gì khác. - Ừm. La Phong cũng trịnh trọng gật đầu: - Việc này ý chí bản nguyên Vũ Trụ còn mượn lời Tổ Thần Giáo, cáo tri cho phe nhân loại. Tựa hồ muốn phe nhân loại ta đi giết ba tên gia hỏa đó. Đến cả ý chí Bản Nguyên cũng dính vào, việc này khẳng định không đơn giản, thậm chí có thể có một đại âm mưu cực lớn. Hỗn Độn cũng từ từ gật đầu, lập tức liền nói: - Tuy bảo ngươi chú ý, nhưng cũng phải chú ý tới an nguy của mình… - Yên tâm. La Phong cười: - Sư phụ, ta đi Vũ Trụ Hải ngay… Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu. Lập tức đưa mắt nhìn La Phong bay ra xa, biến mất. ----- o O o -----

Bạn đang đọc Thôn Phệ Tinh Không của Ngã Cật Tây Hồng Thị
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Cẩuca
Phiên bản Convert
Thời gian
Lượt đọc 18
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự