Hình bìa

Thôn Phệ Thương Khung

Tác giả Hà Mễ XL
Thể loại Dị Giới
Trạng thái Dropped
Số Chữ 11,351,039
Convert 100%
Cập nhật
4 thích
3800 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thôn phệ vô tận dục vọng, đạp phá thương khung, duy ngã độc tôn.

Đẳng cấp chế độ: Đấu Giả luyện da, Đấu Sĩ luyện thịt, Đấu Sư luyện cốt, Đấu Linh luyện mạch, Đấu Cuồng luyện tủy, Đấu Vương luyện ngũ tạng, Đấu Tông luyện huyết, Đấu Hoàng luyện khiếu, Đấu Đế vạn khiếu quy nhất ngưng luyện đấu đan.

Đấu Tiên luyện hồn phách, trước tu bảy phách, anh phách, tinh phách, Trung Khu phách, lực phách, khí phách, Linh Tuệ phách, Thiên Xung phách, lại luyện tam hồn, mệnh hồn, địa hồn, Thiên Hồn.

Tương Tự Truyện Thôn Phệ Thương Khung