Hình bìa

Thôn Phệ Hồn Đế

Tác giả Từ Quảng Đại
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,778,073
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
5
1
81 1 phiếu
Vừa độ YY
5195 thích
1209225 đọc
12 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Trong thế giới Võ Hồn là Vương, thiếu niên Sở Thanh Vân thức tỉnh Thôn Phệ Võ Hồn.

Từ đó, cướp đoạn thiên hạ, từng bước đạp mây xanh.

Tương Tự Truyện Thôn Phệ Hồn Đế