Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Xuyên Qua Thời Không

SaNgộTịnh · Luyện Khí Tầng Sáu ·
1 Kim Phiếu
68 Đánh Giá
Cao Độ YY

test đề cử 1 kp

HE (happy ending) OE (open ending)
Truyện tương tự đề xuất bởi SaNgộTịnh
TrưBátGiới · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện đọc cũng khá hay