Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thời Gian Như Hẹn

Selina · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Đây là một truyện về quân nhân rất rất đáng để đọc! Muốn vui vẻ hạnh phúc có, muốn những phút giây chạnh lòng cảm động cũng có. Không thể thốt lên câu gì khác ngoài "không phụ Tổ Quốc không phụ em".

không yy không não tàn 1 vợ HE (happy ending) ngôn tình