Hình bìa

Thiếu Nữ Đại Triệu Hoán

Tác giả Như Khuynh Như Tố
Thể loại Võng Du Tiểu Thuyết Khác
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 4,030,815
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 13+
3 thích
25483 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Triệu hoán cự long ma thú được kêu là triệu hoán?

Triệu hoán thiên sứ Ác Ma được kêu là triệu hoán?

Không! Chân chính triệu hoán, là triệu hoán muội tử!

Triệu hoán ngạo kiều cực kỳ pháo điện từ đó mới gọi triệu hoán!

Triệu hoán trên xuống nhân tạo thiên sứ đó mới gọi triệu hoán!

Đồng dạng ngạo kiều hội trưởng đại nhân có hay không có!?

Bạo lực đều quỷ súc Nhị tiểu thư có hay không có!?

Cái này có thể có...

Ngại ít?...

Kỳ thật, tưởng tượng hương thiếu nữ cũng không ít...

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Thiếu Nữ Đại Triệu Hoán