Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

34

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thiếu Niên Ca Hành

Athox · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Một tác phẩm đã được dựng thành phim hoạt hình, đương nhiên ko cần bàn về độ hay