Nhân Vật Trong Truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Đường Bắc Vi

Nhân Vật Chính · Nữ

em gái của diệp mặc

Diệp Lăng

Nhân Vật Phụ · Nữ

Em gái không cùng cha và khác mẹ của diệp mặc

Lạc ảnh

Lạc tố tố
Nhân Vật Chính · Nữ

Sư phụ kiếp trước của main... đều trọng sinh ở trái đất nhưng trước DM 20 năm. Thích DM nhưng h đ...

Ninh khinh Tuyết

Nhân Vật Chính · Nữ

Người vợ đầu tiên của diệp mặc khi ở Trái Đất...

Ninh Khinh Tuyết

Nhân Vật Phụ · Nữ

Người vợ đầu tiên của diệp mặc khi ở Trái Đất...

Vô Ảnh

Vô ảnh thao tằm
Nhân Vật Phụ

thú sủng của diệp mặt không phải linh trùng không phải tiên không phải đệ nhất vô ảnh tằm

Lạc Ảnh

Lạc Tố Tố
Nhân Vật Phụ · Nữ

Spoiler

Sư phụ kiếp trước của main... đều trọng sinh ở trái đất nhưng trước DM 20 năm. Thích DM nhưng h...

Vô Ảnh

Nhân Vật Phụ · Nam

thú sủng của diệp mặt tiềm thân là vô ảnh thao tằmtằm

Diệp Mặc

Mạc Ảnh, Ninh Tiểu Ma
Nhân Vật Chính · Nam

Diệp Mặc là thanh niên nghiêm túc của năm được xuyên không về trái đất với khoa học kỹ thuật. Ngo...

Ân khuynh Nhàn

Nhàn tỷ
Nhân Vật Phụ · Nữ

dì của bắc vi

Chân Băng Du

Nhân Vật Chính · Nữ

Nữ chính - Khởi đầu với vô vật chi đạo... ...

Đàm Thái Y

Thái Y Tiên Tử
Nhân Vật Phụ · Nữ

bài danh thứ 2 trong thập địa mỹ nhân ở tu chân giới đại lục Lạc Nguyệt

Diệp Lăng

Nhân Vật Phụ · Nữ

em gái khác mẹ ko cùng cha của diệp mặc

Diệp Tiểu Bảo

Nhân Vật Phụ · Nam

Con trai của Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết

Diệp Tử Phong

Nhân Vật Phụ · Nam

em trai của diệp mặc

Diệp Úc Mặc

Nhân Vật Phụ · Nữ

Con gái của Diệp Mặc và Tống Ánh Trúc

Diệp Ức Mặc

Nhân Vật Phụ · Nữ

con gái của diệp mặt và anh Trúc

Hàn Yên

Nhân Vật Phụ · Nữ

cháu gái của Hàn Tại Tân

Hứa Vi

Nhân Vật Phụ · Nữ

...

Lạc Huyên

Nhân Vật Phụ · Nữ

...

Lăng Ba Tiên Tử

Nhân Vật Phụ · Nữ

sư Phụ của Lạc Huyên

Mục Tiểu Vận

Nhân Vật Phụ · Nữ

vợ của diệp mặc ở tiểu thế giới

Tống Ánh Trúc

Nhân Vật Phụ · Nữ

người của Tống gia ban đầu thù ghét DM và vô tình dc DM cứu và cô đã có thai và sinh ra ức mặc

Tô tĩnh văn

Nhân Vật Phụ · Nữ

vk của diệp mặc

Trì Uyển Thanh

Nhân Vật Phụ · Nữ

một quân nhân bà xã của Diệp Mặc

Vân Băng

Nhân Vật Phụ · Nữ

cô giáo của diệp mặc

Vân Đình Đình

Nhân Vật Phụ · Nữ

con gái của Vân Băng