Nhân Vật Trong Truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Diệp Mặc

Mạc Ảnh
Nhân Vật Chính · Nam

Diệp Mặc là thanh niên nghiêm túc của năm được xuyên không về trái đất với khoa học kỹ thuật. Ngo...

Chân Băng Du

Nhân Vật Chính · Nữ

Nữ chính - Khởi đầu với vô vật chi đạo... ...