Nhân Vật Trong Truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Diệp Lăng

Nhân Vật Phụ · Nữ

Em gái không cùng cha và khác mẹ của diệp mặc

Ninh Khinh Tuyết

Nhân Vật Phụ · Nữ

Người vợ đầu tiên của diệp mặc khi ở Trái Đất...

Lạc Ảnh

Lạc Tố Tố
Nhân Vật Phụ · Nữ

Spoiler

Sư phụ kiếp trước của main... đều trọng sinh ở trái đất nhưng trước DM 20 năm. Thích DM nhưng h...

Diệp Mặc

Mạc Ảnh, Ninh Tiểu Ma
Nhân Vật Chính · Nam

Diệp Mặc là thanh niên nghiêm túc của năm được xuyên không về trái đất với khoa học kỹ thuật. Ngo...

Chân Băng Du

Nhân Vật Chính · Nữ

Nữ chính - Khởi đầu với vô vật chi đạo... ...

Diệp Tiểu Bảo

Nhân Vật Phụ · Nam

Con trai của Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết

Diệp Úc Mặc

Nhân Vật Phụ · Nữ

Con gái của Diệp Mặc và Tống Ánh Trúc