Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

42

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hệ Thống Hack Quá Giờ Sao( Dịch )

Truyện có 65 chương.
1
Thiên Phú Của Ta Hơi Cao
2
Đau Đầu
3
Học Cái Rắm(1)
4
Học Cái Rắm(2)
5
Đánh Cái Rắm!
6
Bị Đánh
7
Chăm Chỉ? Không Dám
8
Bồi Luyện
9
Cao Vĩnh Cường
10
Vì Bị Đánh Mà Sinh Ra
11
Lâm Thành Sơn
12
Lâm Lỗi
13
Các Ngươi Bị Ta Bao Vây
14
Lâm Anh Đến
15
Võ Thần
16
Hai Tên Gà Mờ Đánh Cờ
17
Giận Quá Mất Khôn
18
Tu Luyện Bí Tịch Vô Song
19
Tự Nhiên Đánh Ta!
20
Hỏi Rất Hay
21
Rời Lâm Gia
22
Chỉ Điểm?
23
Đối Chiến Lớp
24
Vô Sỉ Hơn Cả Ta
25
Hoành Thiên Thành Xin Chỉ Giáo
26
Phọt Thêm Tiền
27
Thi Đấu Đối Kháng
28
Vương Tranh Bại
29
Diêm Phong
30
Chiến La Mãnh (1)
31
Chiến La Mãnh (2)
32
Chiến Thắng
33
Vòng Thứ Hai
34
Một Quyền Liền Bại
35
Bỏ Cuộc Sao?
36
Quá Khứ Huy Hoàng
37
Miệng Tiện
38
Trận Chiến Cuối Cùng
39
Thiên Thủ Như Lai
40
Đánh Bại Mục Vân
41
Thỉnh Cầu Viện Trưởng
42
Nhìn Tâm Trạng Của Ca
43
Quậy Banh Nóc
44
Trang Bức Không Thành Công
45
So Tửu Lượng
46
Xin Lỗi Là Xong
47
Mỹ Nữ Lão Sư Tìm
48
Luyện Khí Sư
49
Làm Rể
50
Ta Làm Trưởng Lão Lâm Gia
51
Bức Hôn
52
Muốn Đột Phá Sao? Ta Liền Đột Phá
53
Đột Phá
54
Nói Rất Đúng
55
Luyện Khí Công Xưởng
56
Bắt Đầu Luyện Khí
57
Nổ Lực
58
Vô Đề
59
Thần Châu Thiếu Niên Thiên Tài Chiến
60
Ta Hạng Thứ Năm
61
Tiểu Thế Giới
62
Có Thực Mới Vực Được Đạo
63
Tam Nhãn Trư Yêu
64
Võ Thần Ấn Ký
65
Yêu Hùng
Chọn khoảng: 1 - 65