Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thiên Long Dẫn

Truyện có 801 chương.
1
Trục Xuất Môn Tường
2
Cầu Tiên Phóng Nói Hoàng Đế
3
Luyện Hóa
4
Quái Giao
5
Dung Huyết
6
Thiên Vân Quốc Sư
7
Chân Long Khí
8
Trảm Long Quyết
9
Phi Tinh Dẫn Nguyệt Kiếm
10
Sơ Thí Thân Thủ
11
Thiên Tinh Châu
12
Tu Luyện Sơ Thành
13
Giả Mạo
14
Chiến Hai Tăng
15
Bí Ẩn
16
Quỷ Dị Môn Hạ
17
Thăng Long Quả
18
Dạ Tham Hoàng Cung
19
Bảo Kính Diệu Dụng
20
Thiện Phòng Tranh Bảo
21
Trúng Kế
22
Sơn Động
23
Long Uyên Ấm
24
Hoàng Lương Nhất Mộng
25
Cửa Ải Thứ Hai
26
Phương Kiệt
27
Chân Tướng
28
Linh Vân Đạo Cô
29
Đồng Hành
30
Huyết Ma Tông
31
Tới Chơi
32
Dương Mộng Đồng
33
Tam Bá Chủ
34
Nhập Môn Kiểm Tra
35
Liên Thủ
36
Thủy Mị
37
Bị Nhốt
38
Lẫm Huyết Hàn Tinh Cùng Huyết Ngọc Trân Châu
39
Bích Giác Ngạc
40
Tranh Chấp
41
Bảo Vật
42
Xuất Động
43
Cướp Đoạt Vị Trí Đầu Não
44
Huyết Văn Quỳnh Ngọc
45
Huyết Trì Tu Luyện
46
Huyết Thú Cửu Biến Trên
47
Huyết Thú Cửu Biến Dưới
48
Thí Luyện Hẻm Núi
49
Nhập Cốc
50
Băng Vũ Ma Huyết Hạc
51
Quái Điểu
52
Dị Biến
53
Quỳnh Nương
54
Vạn Trúc Phong Chủ
55
Vân Trọng Thu Gom
56
Tuyết Ngọc Điểu
57
Cùng Mỹ Đồng Hành
58
Huyết Sát Ma Thi
59
Hàn Băng Địa Sát
60
Hỏa Vân Tước
61
Chém Giết Thai Động Kỳ Yêu Thú
62
Nhận Chủ
63
Ân Oán
64
Sinh Biến
65
Sơ Ngộ Lôi Hạo
66
Tình Một Vật
67
Thi Đấu Bắt Đầu
68
Phượng Thất Bị Thua
69
Bách Hoa Vũ Y
70
Dạ Hội Quỳnh Nương
71
Sở Dung Cùng Long Phi
72
Quỷ Dị Lôi Minh
73
Kim Đan Oai
74
Tử Kim Phá Sơn Quyết
75
Lạc Nhạn Ba Xu
76
Vòng Thứ Hai
77
Quỷ Kế Thủ Thắng
78
Mật Nghị
79
Vạn Kiếm Quyết Cùng Phân Thân Chi Pháp
80
Đánh Bại Dương Mộng Đồng
81
Ác Chiến
82
Bất Ngờ
83
Tiêu Hồn Tiên Vũ
84
Chưởng Môn Chi Tranh
85
Thắng Thảm
86
Đối Chiến Sở Dung
87
Nhiếp Hồn Đại Pháp
88
Bách Hoa Vũ Y Kiếm Đối Với Huyết Sát Ma Thi
89
Song Xu Đấu Pháp
90
Quyết Chiến
91
Đoạt Giải Nhất
92
Chuẩn Bị
93
Chuẩn Bị Dưới
94
Tiến Vào Biển Mây
95
Thương Nghị
96
Khôi Lỗi
97
ĐếN Bảo
98
Ngũ Hành Trận
99
Chém Giết Ác Quỷ
100
Phá Trận