Hình bìa

Ngạo Kiếm Tà Tu

Vô Kiếm Đa Tình

Tác giả hiểuphàm (Lýhiểuphàm) Sáng tác
Thể loại Kiếm Hiệp Sắc Hiệp
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 1,066
Cập nhật
Năm xuất bản 2018
Độ tuổi 18+
Cảm Xúc Người Đọc
1
80 đọc
3 bài
Giới Thiệu Truyện

Kiếm  tu a kiếm  tu vô tình kiếm  hữu tình kiếm tà kiếm ma kiếm vô số  tu kiếm đạo  mà ta là đa tình kiếm vì kiếm  mà đa tình  

Ai nhân sinh là đó mỹ nữ ta cứ ôm ai làm gì  được  ta a

Chương Mới Nhất

nhân sinh
Ch.1

Tương Tự Truyện Ngạo Kiếm Tà Tu