Hình bìa

Thiên Hình Kỷ

Tác giả Duệ Quang
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,238,022
Convert 84%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
78 1 phiếu
Thấp độ YY
10 thích
4053 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Ta tu tiên không phải vì trường sinh, không cầu sự hư vinh phù phiếm.

Ta giương mắt nhìn thiên hình, nhấc tay mở kỷ nguyên để làm gì?! Đơn giản chỉ để trọn kiếp được bên nàng! chỉ thế thôi!.

Tương Tự Truyện Thiên Hình Kỷ