Hình bìa

Thiên Hạ Đồng Tể

Tác giả Tuyệt Cốc Đao Khách
Thể loại Tiên Hiệp Dị Giới Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,814,815
Convert 100%
Cập nhật
458 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Đây là một cái thuộc về đồng tu thế giới, không có rực rỡ rực rỡ phép thuật, không có phồn diễn đến đỉnh cao đấu khí. Có, vẻn vẹn là thiên kỳ bách quái, khiến người ta nhìn mà than thở mị nhãn tà đồng!

Man Đồng cảnh mười tầng: Một tầng Chú Đồng, hai tầng Dục Đồng, ba tầng Đồng Hoa, bốn tầng Đồng Cốt, năm tầng Đồng Lực, sáu tầng Đồng Tượng, bảy tầng Đồng Linh, tám tầng Đồng Thần, chín tầng Đồng Tướng, mười tầng Đồng Niết. . .

Hoàn toàn mới hệ thống, không giống nhau cơ cấu.

Một cái người, một song quyền, đồng chiến thiên hạ!

Tương Tự Truyện Thiên Hạ Đồng Tể