Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

69

Bình

479

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch) của tác giả Thiên Hạ Thanh Không

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
2
7,000
3
6,000
4
3,000
5
2,500
6
2,100
7
2,000
8
2,000
9
1,500
10
1,200
11
1,000
12
1,000
13
1,000
15
400
16
200
17
200
18
200